Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

 

s a z i v a m

 

3. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 19. srpnja 2017. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem sljedeći

 

D n e v n i    r e d:

 

- Vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Županijske skupštine
2. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu
4. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu
    b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu
5. Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2016. godinu
6. Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o. u 2016. godini
7. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. za 2016. godinu
8. Godišnji Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2016. godinu
9. Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2016. godinu i Izvješće o financijskom poslovanju JU Natura Viva za 2016. godinu
10. Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

   a)Financijsko izvješće za 2016. godinu

   b)Izvješće o radu za 2016.godinu

   c) Program rada za 2017. godinu

   d) Dopuna Programa rada za 2017. godinu
11. Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2016. godini
12. Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2016. godini
13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva i imenovanju ovlaštenih mrtvozornika za područje Karlovačke županije
14. Nacrt Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Karlovačke županije za razdoblje od 2017.-2021. godine
15. Prijedlog Odluke o provođenju projekta KaŽu zdravlje KK.1.1.02.0006 odobrenog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije
16. Suglasnost Karlovačke županije na prijedlog programa Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova
17. Suglasnost na prijedlog Odluke o naknadi za povećane troškove obrazovanja za učenike koji pohađaju Medicinsku školu u školskoj godini 2017./2018., za smjer medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege i smjer fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka
18. Suglasnost na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika upisanih u 1. razred programa grafički dizajner za šk.. god. 2017./2018. u Srednjoj školi Duga Resa
19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
20. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
21. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova
    - Odbora za branitelje i stradalnike Domovinskog rata
    - Odbora za turizam
    - Odbora za umirovljenike
22. Program rada Županijske skupštine za drugo polugodište 2017. godine

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT