Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 

Pitanje 5: Koga smatrate najkorumpiranijim u Karlovačkoj županiji? (za svakoga odgovoriti koliko je korumpiran na skali od 0 do 5, 0 – nema korupcije, 5 – visoki stupanj korupcije) *

 

 

Ova Anketa je u potpunosti anonimna

te se putem ove web stranice

ne prikupljaju osobni podaci posjetitelja.

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT