Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Saznajte kako prijaviti svoje sumnje u bilo koji oblik korupcije - podmićivanje, pronevjeru, sukob interesa, pristranost, iznuđivanje

 

Ako želite upozoriti na neki oblik korupcije (podmićivanje, pronevjeru, sukob interesa, pristranost, iznuđivanje), možete se obratiti Ministarstvu unutarnjih poslova na dežurni broj 192, telefonski broj najbliže policijske postaje ili najbližem policijskom službeniku. U slučaju saznanja o korupciji, policiji se možete obratiti i putem posebnih linija:

 

 

Svoja saznanja o korupcijskim kaznenim djelima možete prijaviti i Sektoru za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Svoja saznanja o sukobu interesa pojedinih dužnosnika možete prijaviti na sljedeći link: https://www.sukobinteresa.hr/hr/obrazac-za-prijavu-sukoba-interesa

 

Sve sumnjive koruptivne oblike ponašanja na rad Županijske uprave, Županijske skupštine Karlovačke županije te ustanove i trgovačka društva kojima je Karlovačka županija osnivač možete prijaviti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Pristigle prijave se razmatraju i, po potrebi, prosljeđuju nadležnim institucijama na daljnje postupanje.

 

1. Marija Brazdičić, predsjednica

2. Kata Ninčević, zamjenica predsjednice

3. Dubravka Vrbetić, članica

4. Vlado Božičević, član

5. Matija Prigorac, član

6. Goran Mejaški, član

7. Žarko Latković, član

 

Odluka o imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva

 

 

Zadaća Antikorupcijskog povjerenstva (AP) je provedba i praćenje Nacionalnih dokumenata koji se odnose na suzbijanje korupcije, kao i podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije i potrebi njezina suzbijanja.

AP ne razotkriva i ne istražuje pojedinačne slučajeve korupcije (to je dužnost zakonodavnih izvršnih tijela, nezavisnog sudstva i slobodnog tiska). Usmjerenje Povjerenstva jest zapravo na prevenciju i promjenu sustava.

 

 

Prijedloge, primjedbe i sugestije, kao i vlastita iskustva vezana uz problematiku suzbijanja korupcije možete iznijeti Antikorupcijskom povjerenstvu na e-mail:

 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

* ''Korupcija je zlouporaba povjerenih ovlasti za privatnu korist''. (Transparency International)

* ''Korupcija je zlouporaba javnih ovlasti za privatnu korist''. (Svjetska banka)

* ''Korupcija je devijantno ponašanje djelatnika javne uprave (izabranih ili imenovanih) koje nije u skladu s njihovim zadacima po službenoj dužnosti, a primjenjuje se u cilju stjecanja privatnog bogatstva ili statusa pojedinca, uže obitelji ili povezane grupe ljudi''. (Joseph S. Nye, Corruption and Political Development, 1967.)


Pojavljuje se u gotovo svim područjima života i djelovanja, prisutna je u javnim institucijama, privatnom sektoru, u politici, u medijima, u gospodarstvu.

 

Korumpiranom osobom se smatra:
• svaka službena ili odgovorna osoba koja radi osobne koristi ili koristi skupine kojoj pripada zanemari opći interes koji je dužna štititi obzirom na zakone, položaj i ovlasti koje su joj povjerene,
• građanin koji nudi ili pristaje na davanje zatraženog mita kako bi korumpirana osoba činjenjem, nečinjenjem ili propuštanjem činjenja pomogla u ostvarivanju koristi za pojedine osobe ili skupine.


Ovisno o razini ovlasti u odlučivanju, razlikujemo dvije vrste korupcije:


• političku korupciju
• administrativnu korupciju.

 

Politička korupcija, odnosno korupcija na visokoj razini (engl. grand corruption) prisutna je među visokim državnim dužnosnicima i političarima koji imaju političku moć i koriste ju u svrhu izigravanja institucija i pravnog sustava. Ovaj oblik korupcije izrazita je prijetnja demokraciji, odnosno očuvanju vladavine prava u društvu. Oblici političke korupcije (Budak, J. , Korupcija u Hrvatskoj: percepcije rastu, problemi ostaju, 2006.):


• pronevjera novca u političkom sustavu neke zemlje od strane političkih kandidata i političara na vlasti,
• netransparentnost novčanih tokova u politici
• omogućavanje privatnom sektoru da kupi politički utjecaj
• korupcija u izbornom postupku,
• utjecaj na pravni sustav države da neučinkovito procesuira i time štiti kaznena djela korupcije
• utjecaj na zakonodavnu vlast da legalizira povoljniji tretman za pojedine interesne skupine

 

Administrativna ili birokratska korupcija (engl. petty corruption) odnosi se na djelatnike javne uprave zadužene za provedbu odluka i propisa. Jedan od oblika administrativne korupcije jest izdavanje potvrde ili dozvole u zamjenu za mito ili protuuslugu od strane djelatnika javne uprave koji tim činom izigrava određene kriterije i rokove te pojedine primatelje usluga stavlja u povlašteni položaj.
Najčešći oblici korupcije su:


• Podmićivanje - obećanje, ponuda ili davanje bilo koje beneficije koja neprimjereno utječe na ishod odluka javnog službenika. Mito može biti dan javnom službeniku (direktno) ili preko druge osobe ili subjekta (indirektno). Mito može podrazumijevati novac, povjerljivu informaciju, darove, i druge oblike.
• Pronevjera - krađa sredstava od strane osobe kojoj su povjerene ovlasti i kontrola nad tim sredstvima.
• Sukob interesa - situacija u kojoj su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom ili privatni interes utječe, ili može utjecati, na nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti.
• Pristranost - dodjeljivanje poslova ili beneficija određenim pojedincima bez obzira na sposobnosti. Ako je riječ o članovima obitelji onda se naziva nepotizam.
• Iznuđivanje - nezakonito i namjerno dobivanje neke prednosti, materijalne ili nematerijalne, od druge osobe ili subjekta, tako da joj se nameće nezakonit pritisak u obliku prijetnji ili zastrašivanja da bi ju se prisililo da pruži određene beneficije. Ova prisila može sadržavati fizičku povredu, nasilje ili prepreku a može čak uključivati i opasnost da treća strana bude

 

 

 

 

 

Pitanje 5: Koga smatrate najkorumpiranijim u Karlovačkoj županiji? (za svakoga odgovoriti koliko je korumpiran na skali od 0 do 5, 0 – nema korupcije, 5 – visoki stupanj korupcije) *

 

 

Ova Anketa je u potpunosti anonimna

te se putem ove web stranice

ne prikupljaju osobni podaci posjetitelja.

 

 

 

Potkategorije

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT