Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave Usluga razminiranja i pretraživanja minski zagađenih površina prema idejnom projektu Hrvatskog centra za razminiranje: Poljoprivredne površine u Karlovačkoj županiji.

 

Evidencijski broj: 04/2015

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2015/S 002-0019855.

Napomena: Dodatna dokumentacija (idejni projekt) objavljena je na internetskoj stranici Hrvatskog centra za razminiranje

 https://www.hcr.hr/images_upload/Nadmetanje385.htm

 

Sve informacije o postupcima ima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT