Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

- B1 OBRAZAC OPISA PROJEKTA

- B2 OBRAZAC PRORAČUNA

- B3 OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

- B4 OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU

- B5 OBRAZAC ŽIVOTOPISA ZA VODITELJA PROJEKTA

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT