Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 


(1) Karlovačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb poziva licencirane pružatelje usluge pomoći u kući koji su programski usmjereni radu na povećanju kvalitete života starijih i nemoćnih osoba u lokalnoj zajednici da se prijave na natječaj za dodjelu financijske potpore, kojima doprinose razvoju usluge i daljnjih kapaciteta pomoći u kući kao oblika socijalnog uključivanja i skrbi o starijim i nemoćnim osobama.

(2) Pružatelji usluge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: 
 Prioritetno područje 1 – Osigurati dostupnost izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe te podizanje razine kvalitete usluga pomoći u kući na području Karlovačke županije

(3) Pružatelji usluga mogu prijaviti projekt koji doprinosi razvoju usluge i jačanju kapaciteta usluge pomoći u kući za sljedeće aktivnosti: 
- usluga pomoći u kući korisniku kojem je to pravo priznato Rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb (a određeno je plaćanje 50% cijene troškova usluge),
- usluga pomoći u kući palijativnom pacijentu, kojem se to pravo priznaje u 100% iznosu (ukoliko ima šifru palijativnog pacijenta)
- usluga pomoći u kući starijoj osobi ili osobi kojoj je zbog privremenih ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe priznaje se pravo na usluge pomoći u kući u 100% iznosu
- nabava medicinskih i ortopedskih pomagala radi osiguranja jednakomjerne dostupnosti u pristupačnosti te poboljšanju kvalitete života palijativnog pacijenta, teško pokretnih i nepokretnih osoba koje iz određenih razloga trebaju stalno ili privremeno koristiti navedena pomagala na području: 1. Slunj
                2. Ogulin

4) Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2016. godinu je 286.800,00 kuna.

Ukupno se planira financirati između 5 i 9 projekata. Planirani iznos financijskih sredstava po prioritetnim područjima:
1. Grad Karlovac i općine Draganić i Lasinja – 44.800,00 kn
2. Grad Ogulin i općine Saborsko, Tounj, Plaški i Josipdol – 69.000,00 kn
3. Grad Slunj i općine Rakovica i Cetingrad – 62.000,00 kn
4. Grad Ozalj i općine Žakanje, Kamanje i Ribnik – 29.000,00 kn
5. Grad Duga Resa i općine Bosiljevo, Barilović, Netretić i Generalski stol – 52.000,00 kn
6. Općina Krnjak – 12.000,00 kn
7. Općina Vojnić – 18.000,00 kn
Planirani iznosi podložni su promjeni nakon usvajanja Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu.

(5) Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 30 dana, a završava 18.5.2016. godine.

(6) Svaki pružatelj usluge može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekt u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci za projekt. 
Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti licencirani pružatelj usluge, koji ima rješenje Karlovačke županije o ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje usluge pomoći u kući, koji uslugu pruža na području Karlovačke županije, koji vodi transparentno financijsko poslovanje i koji je ispunio ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora pružatelj usluge će morati priložiti dokaze da se protiv osobe odgovorne za zastupanje ne vodi kazneni postupak, da osobe ovlaštene za zastupanje nisu osuđivane za neko od kaznenih djela iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge NN 26/2015, te da ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Natječaj za financiranje usluge pomoći u kući koju pružaju licencirani pružatelji.


(8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Karlovačke županije www.kazup.hr


Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

Karlovačka županija
A. Vraniczanya 6, 47000 Karlovac
Natječaj za financiranje usluge pomoći u kući koju pružaju licencirani pružatelji u 2016. godini
“Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva za provjeru propisanih uvjeta”


Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Natječaj za financiranje usluge pomoći u kući koju pružaju licencirani pružatelji.
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ARHIVA DOKUMENATA:

1. Tekst javnog natječaja
2. Upute za prijavitelje
3. Opis programa/projekta - obrazac
4. Proračun projekta/programa - obrazac
5. Izjava o partnerstvu - obrazac
6. Životopis voditelja - obrazac
7. Izjava o dosad financiranim projektima - obrazac
8. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja - obrazac
9. Procjena kvalitete projekta/programa - obrazac
10. Opisni izvještaj - obrazac
11. Financijski izvještaj - obrazac
12. Popis dokumenata

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT