Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

 

Radno mjesto – samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo - vježbenik

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-06/20-01/24

URBROJ: 2133/1-01/03-20-06
Karlovac, 26. veljače 2020. godine

 

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

 

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu vježbenika
u Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije, na radno mjesto
samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo - vježbenik,
objavljenog u Narodnim novinama broj 17 od 14. veljače 2020. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u srijedu, 4. ožujka 2020. godine u 08,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I, Ured župana.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog javnog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na javni natječaj.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT