Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-06/20-01/2

URBROJ: 2133/1-01/03-20-03

Karlovac, 17. siječnja 2020.

           

Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18, 112/19), pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika
u Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije,
objavljen u Narodnim novinama br. 7 od 17. siječnja 2020. godine

 

Radno mjesto – viši referent za izvlaštenja

  • 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci

 

Posebni uvjeti za prijam u službu su:

  • VŠS sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne struke
  • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž,
  • poznavanje rada na računalu

 

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.

 

Radno mjesto – viši stručni suradnik za zaštitu prirode i okoliša

  • 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci

 

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.

 

Posebni uvjeti za prijam u službu su:

  • VSS magistar struke ili sveučilišni specijalist ekološke, agronomske, rudarsko-geološke ili geodetske struke
  • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž,
  • poznavanje rada na računalu

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

UPUTE I OBAVIJESTI ZA KANDIDATE KOJI SE POZIVAJU NA PRAVO PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU PREMA ZAKONU O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI (NN br. 121/17 i 98/19)

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT