Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je javni natječaj objavljen u "Narodnim novinama" broj 10 od 28. siječnja 2015. godine za

 

1. Radno mjesto – Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme


Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

 

 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA/CE ZA ŠPORT I PROBLEMATIKU MLADIH U UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU, ŠPORT I INFORMIRANJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

Klasa: 112-02/14-01/08
Urbroj: 2133/1-08/03-14-04
Karlovac, 8. prosinac 2014.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu
objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac

od 20. do 27. studenog 2014. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se
u petak, 19. prosinca 2014. godine u 9,00 i 10,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I (dvorana za sastanke).

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Testiranje traje 30 minuta.
Kandidati će biti pismeno obavješteni o satu testiranja.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

 

 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA /CE ZA REGIONALNU, MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE INTEGRACIJE U UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU I REGIONALNU SURADNJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu oglasa


Klasa: 112-02/14-01/08
Urbroj: 2133/1-08/03-14-04
Karlovac, 5. prosinac 2014.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu
objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac

od 21. do 28. studenog 2014. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se
u četvrtak, 18. prosinca 2014. godine u 12,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/II (dvorane za sastanke).

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Testiranje traje 30 minuta.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU  VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA /CE ZA REGIONALNU, MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE INTEGRACIJE U UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU I REGIONALNU SURADNJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Klasa: 112-02/14-01/08

Urbroj: 2133/1-08/03-14-04

Karlovac, 5. prosinac 2014.

 

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac od 21. do 28. studenog 2014. godine

 

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se
u četvrtak, 18. prosinca 2014. godine u 12,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/II  (dvorane za sastanke).

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Testiranje traje 30 minuta.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 21. studenog 2014. godine za

 

1. Radno mjesto – Viši stručni suradnik za regionalnu, međunarodnu suradnju i europske integracije
- 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) s polovicom punog radnog vremena

 

Stručni uvjeti:
1. magistar struke ili stručni specijalist društvene struke
2. najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
3. položen državni stručni ispit
4. aktivno znanje stranog jezika
5. poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

Klasa: 112-02/14-01/03
Urbroj: 2133/1-08/03-14-03
Karlovac, 20. studeni 2014.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu
objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac od 6. do 13. studenog 2014. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se
u petak, 28. studenog 2014. godine

u 10,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/II (dvorana za sastanke), za upravnog referenta za prostorno uređenje i graditeljstvo (SSS)

a u 11,00 sati za samostalnog upravnog referenta za prostorno uređenje i graditeljstvo (VSS) u istom prostoru.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Testiranje traje 50 minuta.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

 

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 20. studenog 2014. godine za

 

1. Radno mjesto – Viši stručni suradnik za šport i problematiku mladih
- 1 izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao – rad na projektu „Uz pomoćnike u nastavi prema obrazovnoj inkluziji u Karlovačkoj županiji"

 

Stručni uvjeti:

  1. 1. magistar struke ili stručni specijalist društvene struke
  2. 2. najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
  3. 3. položen državni stručni ispit
  4. 4. poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

 

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 6. studenog 2014. godine za

 

1. Radno mjesto – Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo
- 3 izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao - 1 izvršitelj/ica u Odsjek u Karlovcu, 2 izvršitelja/ice u Odsjek u Ogulinu)

Stručni uvjeti:
1. magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke
2. najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
3. položen državni stručni ispit
4. poznavanje rada na PC-u

 

2. Radno mjesto - Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo
- 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao – 1 izvršitelj/ica u Odsjek Duga Resa, 1 izvršitelj/ica u Odsjek Ogulin)

Stručni uvjeti:
1. SSS arhitektonske, građevinske ili geodetske struke
2. najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
3. položen državni stručni ispit
4. poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

 

 

 

 

 

Ministarstvo socijalne politike i mladih radi dodjele „Nagrade za promicanje prava djeteta“ (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2014. godini, za najznačajnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta, poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za Godišnju nagradu i za Nagradu za životno djelo. Natječaj je objavljen dana 17. rujna 2014. godine u „Narodnim novinama“ broj 110/14, a otvoren je 15 dana od dana objave, odnosno do 2. listopada 2014. godine.

 

TEKST NATJEČAJA Narodne Novine

 

TEKST NATJEČAJA

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT