Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

Karlovac, 8. prosinac 2015.

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac, dana 8. prosinca 2015. godine za:

 

Radno mjesto – Viši stručni suradnik za regionalnu, međunarodnu suradnju i europske integracije

 

  • 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) s polovicom punog radnog vremena

 

Stručni uvjeti:

  •     magistar struke ili stručni specijalist društvene struke
  •     najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
  •     položen državni stručni ispit
  •     aktivno znanje stranog jezika
  •     poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJEST KANDIDATIMA

 

 
OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRAĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu oglasa
 
KLASA: 112-02/15-01/04
URBROJ: 2133/1-08/03-15-03
Karlovac, 21. rujna 2015. 
 
 
Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje
 
 
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu
objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac od 1. do 10. kolovoza 2015. godine
 
 
Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u ponedjeljak, 28. rujna 2015. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/II, kako slijedi:
 
a) za radno mjesto administrativni referent u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa s početkom u 8,00 sati
 
b) za radno mjesto viši stručni suradnik za prostorno planiranje i viši referent za analitičko planske poslove i proračun u Odsjek za planske i opće poslove Karlovac, upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa, upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin i viši upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ozalj s početkom u 10,00 sati
 
 


Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. 
Pismeni dio testa trajat će 40 minuta.
 
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije. 
 
 
 
Povjerenstvo za
provedbu oglasa
 

JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Karlovac, 31. srpanj 2015.

 

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je javni natječaj objavljen u "Narodnim novinama" 01. kolovoza 2015. godine za

 

1. Radno mjesto – Viši stručni suradnik za pravna pitanja

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

O G L A S
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Karlovac, 31. srpanj 2015.

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 31. srpnja 2015. godine za

 

1. Radno mjesto – Viši stručni suradnik za prostorno planiranje Karlovac – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao)

 

Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske, prometne ili pravne struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državi stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u

 

2. Radno mjesto – Viši referent za analitičko planske poslove i proračun Karlovac – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao)

 

Stručni uvjeti:
- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili pravne struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u

 

3. Radno mjesto – Administrativni referent – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa

 

Stručni uvjeti:
- SSS upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC

 

4. Radno mjesto - Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo - 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) Duga Resa

 

Stručni uvjeti:
- SSS arhitektonske, građevinske ili geodetske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u

 

5. Radno mjesto- Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin

 

Stručni uvjeti:
- SSS arhitektonske, građevinske ili geodetske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u

 

6. Radno mjesto – Viši upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ozalj

 

Stručni uvjeti
- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik arhitektonske, građevinske ili pravne struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državi stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU

VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA /CE ZA

PRIPREMU PROJEKATA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB U

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB KARLOVAČKE ŽUPANIJE


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA: 112-02/15-01/08
URBROJ: 2133/1-08/03-15-03
Karlovac, 2. srpanj 2015.


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

 

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu
objavljenog kod:

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

Područna služba Karlovac

od 20. do 29. lipnja 2015. godine


Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti biti će održano
u srijedu, 8. srpnja 2015. godine u 14,30 sati u Karlovačkoj županiji,

Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I (dvorane za sastanke).

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Testiranje traje 30 minuta.
Kandidati će biti pismeno obavješteni o satu testiranja.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.


Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

O G L A S
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

Karlovac, 19. lipanj 2015.

 

       Sukladno članku 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 19. lipnja  2015. godine za:

 

 

  1. Radno mjesto
  2. – Viši stručni suradnik za pripremu projekata za zdravstvo i socijalnu skrb

- 1 izvršitelja/izvršiteljice

na određeno vrijeme

(zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao – rad na projektu)

 

 

TEKST OGLASA / UPUTE I OBAVIJEST KANDIDATIMA

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA/CE ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE U UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

KASA: 112-02/15-01/03
URBROJ: 2133/1-08/03-15-05
Karlovac, 12. veljače 2015.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u službu
objavljenog u Narodnim novinama br.10 od 28. siječnja 2015. godine i kod

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se
u četvrtak, 19. veljače 2015. godine s početkom u 9,00 sati u Karlovcu, Haulikova broj 14 - Dvorana udruženja obrtnika.

Testiranje se provodi nakon provedenog javnog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja.
Testiranje traje 30 minuta.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT