Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU

U URED ŽUPANA NA RADNO MJESTO

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROTOKOL I ODNOSE S JAVNOŠĆU

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-02/16-01/05

URBROJ: 2133/1-08/03-16-07

Karlovac, 08. lipnja 2016.

 

 

        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 12. do 20. svibnja 2016.godine

 

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti biti će održano u četvrtak 16. lipnja 2016. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/II, soba br. 15.

 

 

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj..

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

 

JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


Karlovac, 11. svibnja 2016. godine


        Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), privremeni pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 11. svibnja 2016. godine u “Narodnim novinama“ br. 44 za:
 
Radno mjesto

Viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:
-    magistar struke ili stručni specijalist društvene struke
-    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
-    položen državni stručni ispit
-    aktivno znanje jednog stranog jezika
-    poznavanje rada na PC-u


UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U
TAJNIŠTVO, PRAVNE I OPĆE POSLOVE NA
RADNO MJESTO VODITELJ PODODSJEKA ZA LJUDSKE RESURSE
 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
 
KLASA: 112-02/16-01/03
URBROJ: 2133/1-08/02-16-09
Karlovac, 14. ožujka 2016. 
 
 
Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje
 
 
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu
objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 10. do 17. veljače 2016.godine
 
 
Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u utorak 22. ožujka 2016. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I, soba br. 15.
 
Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj. 
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije. 
 
 
Povjerenstvo
za provedbu natječaja

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

Karlovac, 10. veljače 2016. god.

 

Sukladno članku 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je javni natječaj objavljen u “Narodnim novinama”  10. veljače  2016. godine za

  1. Radno mjesto – Voditelj Pododsjeka za ljudske resurse                               

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

-      sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne  struke

-      najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

-      položen državni stručni ispit

-      poznavanje rada na PC-u

 

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA: 

JAVNI NATJEČAJ ZA

PRIJAM U SLUŽBU U

TAJNIŠTVO, PRAVNE I OPĆE POSLOVE NA

RADNO MJESTO PORTIR-TELEFONIST

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

KLASA: 112-02/15-01/16

URBROJ: 2133/1-08/03-15-05

Karlovac, 22. prosinac 2015.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 10. do 17. prosinca 2015. godine

 

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u ponedjeljak 11. siječnja 2016. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/II, soba br. 15.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj..

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

 

Povjerenstvo

za provedbu natječaja

JAVNI NATJEČAJ ZA
PRIJAM U SLUŽBU U
TAJNIŠTVO, PRAVNE I OPĆE POSLOVE NA
RADNO MJESTO VODITELJ PODODSJEKA ZA LJUDSKE RESURSE
 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
 
KLASA: 112-02/15-01/16
URBROJ: 2133/1-08/03-15-04
Karlovac, 22. prosinac 2015. 
 
 
Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje
 
 
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu
objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 10. do 17. prosinca 2015.godine
 
 
Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u utorak 12. siječnja 2016. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/II, soba br. 15.
 
Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj. 
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. 
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije. 
 
Povjerenstvo
za provedbu natječaja

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U 

 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU,

ŠPORT I INFORMIRANJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE

NA RADNO MJESTO ZA VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA SPORT I PROBLEMATIKU MLADIH

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa

 

KLASA: 112-02/15-01/14
URBROJ: 2133/1-08/03-15-03
Karlovac, 21. prosinac 2015.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu
objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 13. do 20. studenog 2015.godine


Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u utorak, 29. prosinca 2015. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/II, soba br.15.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo

za provedbu oglasa

 

JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

Karlovac, 10. prosinac 2015. god.

 

Sukladno članku 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je javni natječaj objavljen u “Narodnim novinama” 9. prosinca 2015. godine za

 

1. Radno mjesto – Voditelj Pododsjeka za ljudske resurse

 

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:
- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnok upravne struke
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u

 

2. Radno mjesto – Portir – telefonista

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:
- SSS - tehničke struke
- poznavanje rada na telefonskoj centrali
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

 

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT