Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu oglasa
 
 
KLASA: 112-02/16-01/12
URBROJ: 2133/1-08/03-16-07
 
 
Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje
 
 
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu
objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 08. do 16. studenog 2016.godine
 
 
Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u petak 25. studenog 2016. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I, soba br.15.
 
Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas. 
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. 
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije. 
 
 
 
 
Povjerenstvo za provedbu oglasa
 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu oglasa
 
 
KLASA: 112-02/16-01/12
URBROJ: 2133/1-08/03-16-06
 
 
Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje
 
 
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu
objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 08. do 16. studenog 2016.godine
 
 
Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u četvrtak 24. studenog 2016. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I, soba br.15.
 
Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas. 
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. 
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije. 
 
 
 
 
Povjerenstvo za provedbu oglasa
 
KLASA:112-02/16-01/10
URBROJ:2133/1-08/03-16-09
 
        Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Karlovačke županije raspisala je javni natječaj objavljen 21. listopada 2016. godine u “Narodnim novinama“ br. 96 za radno mjesto Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama.
 
        Po objavljenom natječaju zaprimljeno je 13 molbi, od kojih je njih 9 zadovoljilo formalne uvjete propisane natječajem.
        Testiranje i intervju kandidata provedeno je 09. studenog 2016. godine s početkom u 9.00 sati u prostorijama Karlovačke županije.
        Testiranju se odazvalo 5 kandidata.
        Člankom 22. stavak 5. ZSN-a propisano je da se intervju provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena. Na intervju nije pozvana jedna osoba.   
        Sukladno članku 23. ZSN-a  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je pročelnici Upravnog odjela za proračun i financije, Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata. 
        Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na javni natječaj, Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata za prijam u službu, izabrana je Barbara Beljan, mag. oec., iz Karlovca, s 1 godinom, 7 mjeseci i 22 dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i sa položenim državnim stručnim ispitom. 
       
        Barbara Beljan izabrana je budući da ispunjava propisane formalne uvjete javnog natječaja i da je na rang listi bila prva po ostvarenom broju bodova u provedenoj provjeri znanja i sposobnosti.
 
 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
O G L A S
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
 
KLASA: 112-02/16-01/11
URBROJ: 2133/1-08/03-16-01
 
 
Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 08. studenog 2016. godine za:
 
 
1.  Radno mjesto – Samostalni upravni referent – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin
 
Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državi stručni ispit                      
- poznavanje rada na PC-u
 
2.  Radno mjesto – Samostalni upravni referent – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog  poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin
 
Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državi stručni ispit                      
- poznavanje rada na PC-u
 
3.   Radno mjesto – Samostalni upravni referent – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Karlovac
 
Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državi stručni ispit                      
- poznavanje rada na PC-u
 
4. Radno mjesto- Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za    
       prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin
 
  Stručni uvjeti:
- SSS arhitektonske, građevinske ili geodetske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u
 
5. Radno mjesto- Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za
       prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa
 
  Stručni uvjeti:
- SSS arhitektonske, građevinske ili geodetske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u
 
       
 
 
O G L A S
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 

KLASA: 112-02/16-01/12

URBROJ: 2133/1-08/03-16-01

 

 
Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac, dana 8. studenog 2016. godine za:
 
 
Radno mjesto – Viši stručni suradnik za regionalnu, međunarodnu suradnju i europske integracije
 
- 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao)
s polovicom punog radnog vremena
 
 
Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist društvene struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- aktivno znanje stranog jezika
- poznavanje rada na PC-u
 
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-02/16-01/10

URBROJ: 2133/1-08/03-16-04

Karlovac, 02. studeni 2016.

 

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

  

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu

objavljenog u Narodnim Novinama br. 96 od 22. do 29. listopada 2016.godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u srijedu 09. studenog 2016. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/II u sali za sastanke.

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj..

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 
 
 
JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
 
 
        Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 21. listopada 2016. godine u “Narodnim novinama“ br. 96 za:
 
 
Radno mjesto
 Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove
 
- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u
 
 
 
 

 

 
KLASA: 112-02/16-01/08
URBROJ: 2133/1-08/03-16-05
Karlovac, 07. listopada 2016. 
 
 
 
        Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša raspisao je oglas za radna mjesta objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 14. rujna 2016. godine, a rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave.
 
        Oglas je raspisan za slijedeća radna mjesta:
1. Viši stručni suradnik za prostorno planiranje – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za planske i opće poslove Karlovac 
2. Administrativni referent – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa
3. Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo - 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa
4. Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin
5. Viši upravni referent za prostorno uređenje i grditeljstvo –1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ozalj
 
        Testiranje i intervju kandidata koji su ispunjavali formalne uvjete raspisane oglasom provedeno je 03. listopada 2016. godine s početkom u 8.30 i 10.00 sati u prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczanya 4/I.
        Sukladno članku 23. ZSN-a  Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelniku Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata. 
        Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na oglas, Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata za prijam u službu, izabrani su: 
 
1. Vesna Vuković iz Ogulina, dipl.iur., sa 30 godina, 9 mjeseci i 1 danom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i s položenim državnim stručnim ispitom.
2. Nevena Ivošević iz Ogulina, maturantica gimnazije, sa 6 godina, 5 mjeseci i 23 dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i s položenim državnim stručnim ispitom.
3. Marko Kolić iz Duga Rese, građevinski tehničar, sa 9 godina, 2 mjeseca i 23 dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i s položenim državnim stručnim ispitom
4. Mile Conjar iz Saborskog, organizator građenja, s 27 godina, 6 mjeseci i 1 danom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i s položenim državnim stručnim ispitom.
5. Kristijan Fištrović iz Rečice, bacc.ing.građ., sa 2 godine, 4 mjeseca i 27 dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i sa položenim državnim stručnim ispitom.
 
        Izabrani kandidati ispunjavaju propisane formalne uvjete oglasa i na rang listi su prvi po ostvarenom broju bodova u provedenoj provjeri znanja i sposobnosti.
 
 
 
                 KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT