Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 
        Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša raspisao je javni natječaj za radna mjesta objavljen u Narodnim Novinama br.116., od 14. prosinca 2016. godine, a rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave. 
 
        Javni natječaj je raspisan za slijedeća radna mjesta:
 
1. Radno mjesto – Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo
–  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa
2. Radno mjesto – Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo 
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin
3. Radno mjesto- Viši upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo 
– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Karlovac
 
        Testiranje i intervju kandidata koji su ispunjavali formalne uvjete raspisane natječajem provedeno je 29. prosinca 2016. godine s početkom u 09.00 sati u prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczanya 4/I.
 
        Sukladno članku 23. ZSN-a  Povjerenstvo za provedbu natječaja dostavilo je pročelniku Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata. 
 
        Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na natječaj, Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata za prijam u službu, izabrani su: 
 
1. Ines Tomasini iz Ogulina, dipl.ing.građ., sa 4 godine i 14 dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i s položenim državnim stručnim ispitom.
2. Tanja Fumić iz Ogulina, mag.iur., sa 4 godine i 14 dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i s položenim državnim stručnim ispitom.
3. Kristijan Fištrović iz Rečice, bacc.ing.građ, s 2 godine, 8 mjeseci i 25 dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i s položenim državnim stručnim ispitom
 
        Izabrani kandidati ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja i na rang listi su prvi po ostvarenom broju bodova u provedenoj provjeri znanja i sposobnosti.
 
 
                 KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

KLASA: 112-02/16-01/14

URBROJ: 2133/1-08/03-16-05

 

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u službu

objavljenog 14. prosinca 2016. godine u Narodnim Novinama br. 116

 

         Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u četvrtak 29. prosinca 2016. godine u 09.00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I, soba br. 15.

 

        Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.

        Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

        Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

        Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

        Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje raspisao je oglas za radno mjesto Viši stručni suradnik za šport i problematiku mladih  – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg  privremeno povećao).  
        Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac, 29. studenog 2016. godine, a rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave.
 
        Testiranje i intervju kandidata koji su ispunjavali formalne uvjete raspisane oglasom provedeno je 14. prosinca 2016. godine s početkom u 9.00 sati u prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczanya 4/I.
 
        Sukladno članku 23. ZSN-a  Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelniku Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje, Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.
 
        Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na oglas, Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata za prijam u službu, izabrana je Martina Marić, diplomirani politolog sa 2 godine, 11 mjeseci i 2 dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i s položenim državnim stručnim ispitom. 
 
        Martina Marić izabrana je budući da ispunjava propisane formalne uvjete i da je na rang listi bila prva po ostvarenom broju bodova u provedenoj provjeri znanja i sposobnosti.
 
 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
KLASA:112-02/16-01/14
URBROJ: 2133/01-08/03-16-03
 
 
        Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 14. prosinca 2016. godine u “Narodnim novinama“ br. 116. za slijedeća radna mjesta:
 
 
1. Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, Duga Resa  
- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme
 
2. Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, Ogulin  
- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u
 
3. Viši upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, Karlovac 
- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
- Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik arhitektonske, građevinske ili pravne struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu oglasa
 
KLASA: 112-02/16-01/13
URBROJ: 2133/1-08/03-16-03
 
 
        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje
 
 
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu
objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 29. studenog do 07. prosinca 2016.godine
 
 
        Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u srijedu 14. prosinca 2016. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I, soba 15.
 
        Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas. 
        Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.
        Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. 
        Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije. 
 
 
 
 
Povjerenstvo za provedbu oglasa
        Pročelnica Upravnog odjela za europske poslove, međunarodnu i regionalnu suradnju  raspisala je oglas za radno mjesto Višeg stručnog suradnika za regionalnu, međunarodnu suradnju i europske integracije – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme  s polovicom punog radnog vremena (zbog poslova čiji se opseg  privremeno povećao).  
       
        Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac, 08. studenog 2016.godine, a rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave.
       
        Testiranje i intervju kandidata koji su ispunjavali formalne uvjete raspisane oglasom provedeno je 24. studenog 2016. godine s početkom u 9.00 sati u prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczanya 4/I.
 
        Sukladno članku 23. ZSN-a  Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelnici Upravnog odjela za europske poslove, međunarodnu i regionalnu suradnju, Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata. 
 
        Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na oglas, Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata za prijam u službu, izabrana je: 
 
        Dina Šegavić iz Karlovca, mag.oec., s 3 godine, 1 mjesecom i 27 dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i s položenim državnim stručnim ispitom. 
 
        Dina Šegavić izabrana je budući da ispunjava propisane formalne uvjete i da je na rang listi bila prva po ostvarenom broju bodova u provedenoj provjeri znanja i sposobnosti.
 
 
 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
        Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša raspisao je oglas za radna mjesta objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 08. studenog 2016. godine, a rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave. 
 
        Oglas je raspisan za slijedeća radna mjesta:
 
1. Radno mjesto – Samostalni upravni referent – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin
2. Radno mjesto – Samostalni upravni referent – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog  poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin
3. Radno mjesto – Samostalni upravni referent – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Karlovac
4. Radno mjesto- Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin
5. Radno mjesto- Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa
 
        Testiranje i intervju kandidata koji su ispunjavali formalne uvjete raspisane oglasom provedeno je 25. studenog 2016. godine s početkom u 09.00 sati u prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczanya 4/I.
Sukladno članku 23. ZSN-a  Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelniku Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata. 
 
        Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na oglas, Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata za prijam u službu, izabrani su: 
 
1. Ines Tomasini iz Ogulina, dipl.ing.građ., sa 3 godine, 11 mjeseci i 13 dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i s položenim državnim stručnim ispitom.
2. Tanja Fumić iz Ogulina, mag.iur., sa 3 godine, 11 mjeseci i 13 dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i s položenim državnim stručnim ispitom.
3. Nikolina Zrnić iz Ogulina, mag.iur., sa 1 godinom, 11 mjeseci i 13 dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i s položenim državnim stručnim ispitom
4. Tihomir Puškarić iz Ogulina, geodetski tehničar, s 3 godine, 11 mjeseci i 13 dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i s položenim državnim stručnim ispitom.
5. Saša Župec iz Karlovca, građevinski tehničar, sa 19 godina, 8 mjeseci i 10 dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i sa položenim državnim stručnim ispitom.
 
        Izabrani kandidati ispunjavaju propisane formalne uvjete oglasa i na rang listi su prvi po ostvarenom broju bodova u provedenoj provjeri znanja i sposobnosti.
 
          
       KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
O G L A S
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
KLASA: 112-02/16-01/13
URBROJ: 2133/1-08/03-16-01
 
 
Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 29. studenog  2016. godine za
 
 
Radno mjesto – Viši stručni suradnik za šport i problematiku mladih 
 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme
(zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) 
 
 
Stručni uvjeti:
magistar struke ili stručni specijalist društvene struke  
najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na PC-u
 
 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT