Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

KLASA: 112-03/20-01/7

URBROJ: 2133/1-01/03-20-07
Karlovac, 01. travnja 2020. godine


Pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisao je oglas za prijam u službu u Ured župana Karlovačke županije, na radno mjesto viši stručni suradnik za pravna pitanja, koji je objavljen 06. ožujka 2020. godine kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave oglasa.

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 25. ožujka 2020. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I, Ured župana.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelniku Ureda župana Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na oglas, Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši stručni suradnik za pravna pitanja,1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca

(radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, izabran je Sven Starešinčić, mag. iur., iz Karlovca.


Povjerenstvo za provedbu oglasa


 

KLASA: 112-03/20-01/1

URBROJ: 2133/1-01/03-20-10
Karlovac, 20. ožujka 2020. godine

 

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije raspisala je oglas za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije, na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo, koji je objavljen 28. veljače 2020. godine kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave oglasa.

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 16. ožujka 2020. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I, Ured župana.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelnici Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na oglas, Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo,

1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme s radom na polovicu punog radnog vremena (radi obavljanja privremenih poslova), izabrana je Ivana Žunac, mag. oec., iz Karlovca.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-03/20-01/7

URBROJ: 2133/1-01/03-20-05
Karlovac, 20. ožujka 2020. godine

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu na radno mjesto
viši stručni suradnik za pravna pitanja u Ured župana
Karlovačke županije, objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Karlovac od 06. ožujka 2020. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u srijedu 25. ožujka 2020. godine u 08,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I, Ured župana.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

KLASA: 112-03/20-01/1

URBROJ: 2133/1-01/03-20-05
Karlovac, 11. ožujka 2020. godine

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu na radno mjesto
viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo u Upravni odjel za gospodarstvo
Karlovačke županije, objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Karlovac od 28. veljače 2020. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u ponedjeljak 16. ožujka 2020. godine u 13,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I, Ured župana.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

KLASA: 112-06/20-01/24

URBROJ: 2133/1-01/03-20-08
Karlovac, 10. ožujka 2020. godine

 

Pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije raspisala je javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije, na radno mjesto samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo - vježbenik, koji je objavljen 14. veljače 2020. godine u Narodnim novinama br. 17 i kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave natječaja.

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 04. ožujka 2020. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I, Ured župana.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je pročelnici Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na javni natječaj Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci, izabran je Kristian Klanfar, mag. ing. aedif., iz Rakovice.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

 

 

KLASA: 112-02/20-01/4

URBROJ: 2133/1-01/03-20-09

Karlovac, 10. ožujka 2020. godine

 

       Privremena pročelnica Upravnog odjela za opću upravu Karlovačke županije raspisala je javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu Karlovačke županije, na radno mjesto viši stručni suradnik za opću upravu i povrat imovine, koji je objavljen 14. veljače 2020. godine u Narodnim novinama br. 17 i kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave natječaja.

        Testiranje i intervju kandidata provedeno je  04. ožujka 2020. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I, Ured župana.

        Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je pročelnici Upravnog odjela za opću upravu Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

        Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na javni natječaj Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši stručni suradnik za opću upravu i povrat imovine, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, izabrana je Ivana Mihalić, mag. iur., iz Ozlja.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-03/20-01/7

URBROJ: 2133/1-01/03-20-03

Karlovac, 6. ožujka 2020. godine

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnik Ureda župana raspisao je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac, od dana 6. ožujka 2020. godine, za

 

Radno mjesto – viši stručni suradnik za pravna pitanja

 

– 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca
(radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice)

 

Stručni uvjeti:

  • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

UPUTE I OBAVIJESTI ZA KANDIDATE KOJI SE POZIVAJU NA PRAVO PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU PREMA ZAKONU O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI (NN br. 121/17 i 98/19):

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

 

KLASA: 112-02/20-01/2

URBROJ: 2133/1-01/03-20-08

Karlovac, 03. ožujka 2020. godine

 

        Župan Karlovačke županije raspisao je javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za opću upravu Karlovačke županije koji je objavljen 07. veljače 2020. godine u Narodnim novinama br. 15 i kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, za slijedeće radno mjesto:

  1. 1. Pročelnik Upravnog odjela za opću upravu - 1 izvršitelj/izvšiteljica na neodređeno vrijeme

        Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama i kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac.

        Testiranje i intervju kandidata provedeno je  25. veljače 2020. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I, Ured župana.

        Sukladno članku 23. ZSN-a  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je županu Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

        Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na javni natječaj Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za opću upravu, izabrana je Ines Pavlačić, dipl. iur., iz Karlovca.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT