Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

dsc 0038 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy 

Projekt izgradnje 1. faze Ispostave Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije u Vojniću dobio je današnjim potpisivanjem Sporazuma o sufinanciranju svoju konačnu potrdu. Danas su tako, u prostoru vijećnice Općine Vojnić Sporazum o sufinaciranju potpisali predstavnici Karlovačke županije, Općine Vojnić i Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Martina Furdek Hajdin, načelnik Općine Vojnić Nebojša Andrić te ravnatelja Zavoda Nikša Antica. U nazočnosti saborske zastupnica i ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu dr. Maje Grba Bujević, zastupnice u Hrvatskom saboru Nade Murganić, zamjenika župana Vesne Hajsan Dolinar i Mirka Martinovića, županijskih pročelnica te predstavnika Općine Vojnić i zamjenika ravnatelja Zavoda za hitnu mediciju Karlovačke županije Perice Vucelića, potpisan je Sporazum kojim Karlovačka županija osigurava sredstva u visini od 300 tisuća kuna, a Općina Vojnić 400 tisuća kuna za realizaciju ove faze projekta. Općina Vojnić već je prije riješila pitanje zemljišta za gradnju te platila projektnu dokumentaciju u iznosu od 150 tisuća kuna.

U ovoj će fazi izgradnje biti srušen postojeći objekt na otkupljenoj parceli te biti urađena priprema za daljnju izgradnju.

dsc 0004 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Kolegij župana održan je danas u Općini Vojnić. Kolegije je vodila zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Martina Furdek Hajdin, uz zamjenike Vesnu Hajsan Dolinar i Mirka Martinovića. Kao domaćin goste je pozdravio načelnik Općine Vojnić Nebojša Andrić. 

Na kolegiju su predstavljeni projekti i teme na kojim Karlovačka županija intenzivno radi kao što su demografija, radna mjesta, CGO Babina gora, Intervencijski plan (u koji je uključeno i područje Vojnića), izdavanje akata za gradnju, aktivnosti Razvojne agencije te projekti Županijske uprave za ceste. Pobrojani su i mnogi projekti koje je Općina Vojnić završila ili na njima radi u ovom mandatu, a u koje je i Karlovačka županija na različite načine uključena.

Razgovoaralo se i o potrebi izmjena i dopune Prostornog plana radi najavljenih investicija, o izradi nove Strategije razvoja Općine Vojnić, o potrebi bolje suradnje Stožera Civilne zaštite Karlovačke županije i Stožera Općine Vojnić te o skorom zajedničkom sastanku Hrvatskih šuma, ŽUC-a, Županije i Općine u cilju rješavanja problema uređenja ceste od Muljave prema Petrovcu. Obostrano je pohvaljena dobra suradnja i dobar projektni rad koji je vidljiv na terenu po mnogim okončanim projektima za dobrobit mještana ovog kraja.

Nakon održanog kolegija sudionici su posjetili Dječji vrtić u Vojniću, a potom svjedočili potpisivanju Sporazuma o sufinanciranju izgradnje 1.faze ispostave Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije u Vojniću.

1 20200914 090255

Od 2017. godine u školskim i zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Karlovačka županija provode se projekti energetskih obnova. Ukupna vrijednost iznosi više od 37 milijuna kuna. Tako je danas, u Uredu župana održan sastanak na temu energetske obnove Osnovne škole Eugen Kvaternik Rakovica na kojem su dogovoreni završeni koraci za završetak i tog hvalevrijednog projekta. Sastanku su nazočile zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Martina Furdek Hajdin, zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar sa suradnicima, ravnatelj REGEA-e Julije Domac sa suradnicima, ravnateljica škole u Rakovici Vera LJubanovć Grdić.

prepelica shuterstock 

Foto: Hrvatski lovački savez

Karlovačka županija raspisala je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja lovstva na području županije. Tako lovoovlaštenici s područja Karlovačke županije putem Javnog poziva, objavljenog 25.08.2020. godine na web stranici www.kazup.hr mogu podnositi zahtjeve za dodjelu potpora za poticanje razvoja lovstva. Zahtjevi se mogu podnijeti za mjere: gospodarenje s divljači, zaštita divljači i lovišta, izrada dokumentacije i promidžbenog materijala, povećanje kvalitete infrastrukture te edukacija iz područja lovstva i gospodarske manifestacije. Javni poziv otvoren je do 01.10.2020. godine, a zahtjevi se podnose na propisanim obrascima osobno ili poštom na adresu Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, A. Vraniczaniya 4, 47000 Karlovac s naznakom za Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja lovstva u Karlovačkoj županiji za 2020. godinu s naznakom "Ne otvarati".

 

dsc 0037 copy copy copy copy copy copy

Zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin posjetila je u petak, 11. rujna, u pratnji pročelnice Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Marine Jarnjević te djelatnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije Natura Vive špilju Vrlovku u Kamanju. Posjet je uvod u Dane špilje Vrlovke koji se ove godine, zbog mjera uzrokovanih koronavirusom, održavaju skraćeno, od 11. do 13. rujna, kada je špilja bila otvorena za posjetitelje. Omogućeni su bili samo grupni posjeti uz najavu te pratnju vodiča JU Natura Viva.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT