Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

Javni natječaj za financiranje institucionalne podrške organizacijama civilnog društva koje se bave društveno osjetljivim skupinama u 2016. godini

 

(1) Karlovačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja socijalnih usluga da se prijave na natječaj za institucionalnu podršku organizacijama civilnog društva koje provode programe i projekte kojima doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje socijalnih usluga u zajednici.

 

(2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt ili program za sljedeća prioritetna područja:

 Prioritetno područje 1 – Jačanje kapaciteta udruga za rad sa osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji
 Prioritetno područje 2 – Jačanje kapaciteta udruga za rad sa ženama i djecom žrtvama obiteljskog nasilja
 Priortetno područje 3 - Jačanje kapaciteta udruga za rad sa osobama bez adekvatnog smještaja
 Prioritetno područje 4 – Jačanje kapaciteta udruga za rad sa hrvatskim ratnim vojnim invalidima, hrvatskim braniteljima Domovinskog rata u cilju promicanju vrijednosti Domovinskog rata

 

(3) Udruge mogu prijaviti projekt ili program koji doprinosi razvoju kapaciteta udruga za pružanje socijalnih usluga u zajednici za sljedeće aktivnosti:
- jačanje kapaciteta OCD-a za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
- jačanje kapaciteta OCD-a za upravljanje i koordiniranje volonterima, izobrazba volontera i razvoj volonterskih programa za pružanje socijalnih usluga, provedba volonterskih pilot programa (uključujući zapošljavanje koordinatora volontera)
- razvoj i uvođenje sustava osiguranja kvalitete OCD-a u pružanju socijalnih usluga
- razvoj alata za praćenje provedbe i evaluaciju kvalitete i opsega socijalnih usluga u zajednici
- mentoriranje i osposobljavanje zaposlenika lokalnih OCD-a koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga (uključujući stručno osposobljavanje za rad u tim OCD-ima)
- unapređivanje znanja i razvijanje vještina zaposlenika i volontera OCD-a za pružanje specifične socijalne usluge
- unapređivanje znanja i razvijanje vještina zaposlenika i volontera OCD-a za zagovaranje i osnaživanje korisnika socijalnih usluga
- razvijanje inovativnih socijalnih usluga OCD-a
- aktivnosti usmjerene na poticanje komunikacije OCD-a s općom, ciljanom i stručnom javnosti u području socijalnih usluga
- aktivnosti usmjerene poticanju lokalnih vlasti, javnih institucija i poslovnog sektora za suradnju s civilnim društvom u planiranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici

(4) Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2016. godinu je 397.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 15.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 100.000,00 kuna. Ukupno se planira financirati od 5 od 10 projekata/programa.
Davatelj financijskih sredstava nije u obvezi rasporediti sva sredstva.

Planirani iznosi podložni su promjeni sukladno prilivu sredstava u proračun Karlovačke županije.

 

(5) Rok za podnošenje projektnih prijedloga i programa je 30 dana, a završava 3. veljače 2016. godine.

 

(6) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program ili projekt u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci za projekt odnosno do 36 mjeseci za program. Ukoliko udruga prijavljuje program, isti treba opisati u opisnom obrascu i obrascu proračuna, a ugovor sa Karlovačkom županijom se potpisuje svake godine trajanja programa. Ista udruga može biti partner na više projekata i programa unutar prioritetnih područja Natječaja.
Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje tri godine na području Karlovačke županije i sa sjedištem u istoj zaključno s danom objave Javnog natječaja, koja je programski usmjerena na rad u području pružanja socijalnih usluga što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, da osobe ovlaštene za zastupanje nisu osuđivane za neko od kaznenih djela iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge NN 26/2015, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

 

(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Natječaj za institucionalnu podršku udrugama koje se bave društveno osjetljivim skupinama.

 

(8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Karlovačke županije www.kazup.hr


Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

 

Karlovačka županija
A. Vraniczanya 6, 47000 Karlovac
Natječaj za institucionalnu podršku udrugama koje se bave
društveno osjetljivim skupinama u 2016. godini
“Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva za provjeru propisanih uvjeta”


Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Natječaj za institucionalnu podršku udrugama koje se bave društveno osjetljivim skupinama.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

 

(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

ARHIVA DOKUMENATA

 

1. Tekst javnog natječaja

2. Upute za prijavitelje

3. Opis programa/projekta - obrazac

4. Proračun projekta/programa - obrazac

5. Izjava o partnerstvu - obrazac

6. Životopis voditelja - obrazac

7. Izjava o dosad financiranim projektima - obrazac

8. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja - obrazac

9. Procjena kvalitete projekta/programa - obrazac

10. Opisni izvještaj - obrazac

11. Financijski izvještaj - obrazac

12. Popis dokumenata

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT