Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA

 

KLASA: 010-01/19-01/627

URBROJ: 2133/1-02/03-19-02

Karlovac, 29. listopada 2019.

 

Temeljem članka 11. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije i članka 13. i 14. Poslovnika o radu Povjerenstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima, Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima objavljuje jedinstvenu listu prioriteta za dodjelu stipendija UČENICIMA za sve tri kategorije stipendiranja (35 stipendija).

 

Lista prioriteta se objavljuje abecednim redom neovisno o kategoriji. Cjelovite liste po kategorijama nalaze se na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

NA SLJEDEĆEM LINKU POGLEDAJTE LISTU PRIORITETA:

LISTA PRIORITETA

 

DOPIS POVJERENSTVA UZ OBJAVU LISTE PRIORITETA:

DOPIS UZ OBJAVU LISTE PRIORITETA

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT