Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

pismo povodom početka školske godine copy

118826217 720054561911602 8480876538553483840 n

Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar posjetila je u subotu, 5. rujna, ŠtrudlaFest u Jaškovu. Tom je prigodom obišla sudionike i izlagače na ovoj tradicionalnoj turističko-gastronomskoj manifestaciji. ŠtrudlaFest je ove godine prostorno i organizacijijski proširen na područje cijele Karlovačke županije s ciljem da postane prepoznatljiva manifestacija i van granica naše županije.

 

U Tjednu štrudle Karlovačke županije tako sudjeluje čak 28 restorana diljem županije, a svi su oni pripremili bogatu ponudu i promotivne cijene. Ove su se godine u ŠtrudlaFest uključili i muzeji. U Zavičajnom muzeju Ozalj svih 10 dana manifestacije uz kupljenu ulaznicu svaki posjetitelj dobit će gratis štrudlu. Tu su još i Stari grad Dobovac, Baraćeve špilje, Gradski muzej Karlovac, Aquatika te brojna druga mjesta, a kompletan sadržaj događanja može se pronaći na web stranici strudlafest.com.

Jaškovo, selo štrudle, svaki dan, nudi piknik s ponudom košara Štrudloljubac, Štrudlomanijak te Karlovačkom piknik košarom. Sve se može obići i biciklom, dok je vikendom organizirana i vođena najslađa biciklistička ruta na svijetu – “Štrudla by bike”. Na kraju rute može se degustirati štrudle OPG-a Kovač i restorana Žganjer.

Tu su i razne radionice štrudle koje će voditi ambasadorice štrudle iz Jaškova te otkrivati tajne izrade savršenog tijesta. Možete otkriti i sve o štrudli koja je ušla u knjigu rekorda, a poseban ukras ovog slatkog sela je i dodatna atrakcija – divovski bicikl od slame.

Zamjenica župana je tijekom posjeta razgovarala s organizatorima i sudionicima manifestacije, a posjetila je i OPG Kovač u Jaškovu, koji su se ove godine, uz brojne aktivnosti na svome OPG-u, aktivno uključili u ovu iznimnu manifestaciju.

118884325 311927953421765 301270152578954664 n

U Karlovcu je u petak, 04. rujna, otvoren Urbani park - dnevni boravak na otvorenom, kao dio projekta Hrvatski dom u centru koji provodi Savez udruga KAoperativa u partnerstvu s Gradom Karlovcem. Park je primjer dobre prakse suradnje civilnog i javnog sektora, poticaj razvoju društveno-kulturnog centra Hrvatski dom. Otvorenju Urbanog parka je u ime Karlovačke županije nazočila viša stručna suradnica za školstvo i mlade, ujedno i tajnica Savjeta mladih Karlovačke županije, Ana Pešut.

25. sjednicu Županijske skupštine Karlovačke županije pratite uživo:

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dc-YmY8D3b0

1 20200905 095912

U subotu, 05. rujna u Trgu bana Josipa Jelačića održan je 16. Susret starodobnih vojnih vozila, tradicionalna manifestacija edukativnog i turističkog karaktera. Ove godine, zbog situacije s korona virusom, manifestacija se odgodila s početka ljeta na početak rujna. Manifestacija primarno promovira tradicije Domovinskog rata te ljepote i kulturno - povijesne vrijednosti Karlovca i Karlovačke županije. Organizator je “Karlovački počasni vod ZNG-91". U ime Karlovačke županije, manifestaciji je nazočila zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Martina Furdek - Hajdin koja je napomenula kako se važnost ove manifestacija ne odnosi samo na Domovinski rat i vojna vozila već povezuje gospodarstvo kroz obilazak Poduzetničke zone Korana, Duge Rese, Mrežničkog Svetog Petra kojim se pokazaju ljepota i nacionalni identitet Karlovačke županije. 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT