Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

dsc 0019 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Ministarstvo Hrvatskih branitelja i Karlovačka županija te Grad Karlovac osigurali su sredstva za potrebe nabavke paketa pomoći za nezaposlene hrvatske branitelja sa prostora Karlovačke županije.

Temeljem programa kojeg provodi Memorijalno dokumentacijski centar Domovinskog rata Damir Pintar iz Karlovca, Ministarstvo hrvatskih branitelja je osiguralo sredstva u iznosu od 100 tisuća kuna, a Karlovačka županija blizu 20 tisuća kuna te Grad Karlovac 5 tisuća kuna za nabavku osnovnih životnih namirnica, pakiranih u pakete i biti će podijeljeni nezaposlenim hrvatskim braniteljima s prostora naše županije. Ukupno će se podijeliti 438 paketa, a podjela će biti na nekoliko lokacija u različitim terminima.

Pakete su već dobili branitelji sa šireg ogulinskog područja, a u utorak, 8. rujna pakete dobivaju nezaposleni hrvatski branitelji s područja Grada Karlovca, Ozlja i šire okolice.

Podjela paketa organizirana je u prostoru Memorijalno dokumentacijskog centra Domovinskog rata Damir Pintar u Karlovcu u Domobranskoj ulici 21.

Podjeli ovih paketa su u ime Karlovačke županije nazočile zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i hrvatske branitelje Maja Vučinić Knežević, dok je u ime Grada Karlovca prisustvovao gradonačelnik Damir Mandić.

"Iako maske prikrivaju naše osmijehe, niti jedna ne može sakriti onaj najiskreniji - osmijeh zdrave osobe", samo je jedna od poruka mladih za mlade o važnosti nošenja maski i odgovornom ponašanju.

Više pogledajte u videu koji je realiziran u suradnji udruga Impress i Izvan fokusa te Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a ima potporu Ravnateljstva civilne zaštite MUP RH.

 

https://www.youtube.com/watch?v=DGLubqI5-lM

 

https://www.facebook.com/DEMOGRAFIJAIMLADI/

1 20200907 123435 001

U Uredu župana, 07. rujna održana je prva sjednica Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš u postupku vezanom za izradu i donošenje VI. Izmjene Prostornog plana Karlovačke županije. Sjednicu je vodila predsjednica Povjerenstva zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Martina Furdek Hajdin. Izrađivač nacrta VI. Izmjena i dopuna PPKŽ je Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije koji je predstavio nacrt Plana, a ovlaštenik koji izrađuje Stratešku studiju je IRES Ekologija iz Zagreba, koja je predstavila nacrt Strateške studije. Na sjednici su prisutni članovi Povjerenstva iznijeli svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge u vezi nacrta Plana i Strateške studije. Zaključeno je kako je potrebno održati dodatne konzultacije s odgovarajućim tijelima na državnoj razini, dopuniti i doraditi nacrt Plana i Stratešku studiju te održavanje još jedne sjednice. 

dsc 0098 copy

Povodom početka nove školske godine ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs, u društvu državne tajnice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU Spomenke Đurić, zamjenica župana Martine Furdek Hajdin i Vesne Hajsan Dolinar, gradonačelnika Karlovac Damira Mandića i zamjenice Andreje Navijalić, saborskih zastupnica Nade Murganić, Marije Jelkovac i Maje Grba Bujević te ostalih gostiju kao i nazočnih profesora i učenika MIOŠ-a, svečano je danas otvorio novu zgradu Mješovite industrijsko obrtničke škole Karlovac, na adresi Struga 33 u Karlovcu. MIOŠ je tako dobio novu, energetski potpuno uređenu zgradu, u kojoj će nastavu pohađati 366 učenika te raditi 67 zaposlenika.

Ukupna vrijednost investicije u MIOŠ je 10 milijuna kuna u što ulazi kupnja prostora, uređenje strukovnih kabineta, unutarnje uređenje prostora te cjelovita energetska obnova zgrade. Zgrada je kupljena decentraliziranim sredstvima Karlovačke županije (1,125 mil. kn), uređivana sredstvima Županije u visini 3,6 milijuna kn, uz sufinanciranje Ministarstva znanosti i obrazovanja u visini 1 milijun kn za opremanje. Ulaganje u kabinete od preko1,5 milijun kuna također je financirala Karlovačka županija iz decentraliziranih sredstava. Energetska obnova zgrade vrijedna je preko 3,5 milijuna kn, uglavnom financirana EU sredstvima putem Ministarstva graditeljstva i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a manjim dijelom sredstvima Karlovačke županije.

Kako je najavila zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar u pripremi je kupnja prostora u nastavku ove zgrade, ukupne veličine 1802 kvadratna metra za što su osigurana sredstva u Proračunu Karlovačke županije u visini 2,8 milijuna kn. Ovim će se u potpunosti zaokružit prostor ove škole i zadovoljiti sve potrebe za njen daljnji rad.

img 20200907 110526 

U Uredu župana Karlovačke županije održana je u utorak, 8. rujna, svečana prisega sudaca porotnika za mladež. U nazočnosti predsjednika Županijske skupštine Ivana Vučića i pročelnika Ureda župana Kristijana Čujka prisegnulo je 7 sudaca porotnika koji će pri Općinskom sudu u Karlovcu obnašati dužnost sudaca porotnika za mladež, s trajanjem mandata od 4 godine.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT