Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

dsc 0103 copy

Zamjenica župana Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar obišla je u srijedu, 9. rujna, prostor Dječjeg vrtića u Saborskom koji djeluje u prostoru Područne škole Saborsko. U društvu načelnika Općine Sborsko Marka Bićanića, ravnatelja OŠ Plaški Vlatka Kulića i njihovih suradnika zamjenica župana obišla je prostor vrtića koji je na inicijativu Karlovačke županije i uz pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja otvoren i djeluje u prostoru PŠ Saborsko. Time su znatno smanjeni troškovi rada ove ustanove obzirom da režijske troškove snosi Karlovačka županija kao osnivač škole. Općina Saborsko pomaže rad vrtića godišnje s 400 tisuća kuna te je pomogla i u uređenju prostora.

Prema riječima voditeljice vrtića Biljane Šumonja vrtić pohađa 17 mališana s područja Saborskog što je velika pomoć roditeljima s ovog prostora koji do sada nisu imali mogućnost smještaja djece predškolske dobi.

Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar podsjetila je da je ovaj vrtić jedan u nizu koji se otvaraju po gradovima i općinama Karlovačke županije, a uskoro slijedi i otvorenje vrtića u Cetingradu, Bosiljevu i Krnjaku.

Prigodom posjete zamjenica je voditeljici vrtića te voditeljici Područne škole u Saborskom uručila prigodne poklone za djecu kao i zaštitne maskice s logom Karlovačke županije. Već ranije je Karlovačka županija za djecu vrtića donirala romobile sa zaštitnim kacigama i štitnicima.

1 20200909 091235

U srijedu 09. rujna, u Uredu župana održan je radni sastanak na temu interventnih mjera obrane od poplava dijela naselja Belajske poljice u Općini Barilović. Na sastanku se raspravljalo o varijantama idejnog rješenja navedene problematike. Sastanku su nazočile, ispred Karlovačke županije, zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Martina Furdek Hajdin i pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Marina Jarnjević, zapovjednik VZ Karlovačke županije Goran Franković, predstavnici Hrvatskih voda te predstavnici Općine Barilović. 

 

1 20200908 115312

U utorak, 8. rujna, u Uredu župana je održana 17. sjednica Povjerenstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Karlovačke županije. Povjerenstvo je donijelo prijedlog Odluke o broju i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021. kao i prijedlog Odluke o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija. Ukupno će se dodijeliti 80 stipendija (40 za učenike i 40 za studente), a od ove školske/akademske godine povećan je broj stipendija po osnovi deficitarnosti zanimanja. Uz navedeno, Povjerenstvo je donijelo prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima. Natječaj za dodjelu učenicima na području Karlovačke županije za školsku godinu 2020./2021. bit će objavljen na mrežnim stranicama Županije u ponedjeljak 14. rujna 2020. godine. Objava natječaja za dodjelu stipendija studentima bit će 15. listopada 2020. godine, također na mrežnim stranicama Županije. Pozivamo sve zainteresirane da prate stranicu www.kazup.hr kako bi se na vrijeme informirali o uvjetima natječaja i dokumentaciji koja je potrebna za prijavu na isti.

 

1 img 8355 001

Predstavnici Ministarstva kulture, Karlovačke županije i Općine Josipdol obišli su lokaciju Modruš, nekadašnju područnu školu i lugarnicu Hrvatskih šuma. Ovaj lokalitet planira se, u okviru županijskog projekta “Dodir civilizacija” urediti u budući Arheološki istraživački centar. Stari grad Modruš jedan je od najznačajnijih srednjovjekovnih lokaliteta iznimne povijesne, graditeljske i arheološke vrijednosti.

1 20200908 152041 001

U uredu župana, u utorak, 08. rujna održan je radni sastanak s predsjednicom humanitarne Udruge Jak kao Jakov, Ivančicom Rubido. Sastanku su nazočile zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Martina Furdek Hajdin, zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar sa suradnicama. Predsjednica Udruge Ivančica Rubido izvijestila je o radu Udruge koji se očituje kroz socijalno i humanitarno djelovanje prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći djeci oboljeloj i liječenoj od malignih bolesti i njihovim socijalno ugroženim obiteljima, kroz organizaciju humanitarnih akcija i projekata u svrhu prikupljanja i raspodjele materijalnih, financijskih i inih dobara djeci oboljeloj i liječenoj od malignih bolesti i njihovim obiteljima, poboljšanje kvalitete života i zdravlja djece oboljele i liječene od malignih bolesti te brojne druge djelatnosti. Također, Ivančica Rubido izvijestila je o radu Udruge tijekom otežanih uvjeta zbog Covid-19 virusa. 

 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT