Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

dsc 0034 copy copy copy copy copy copy 

Poljoprivredna gospodarstva s područja Karlovače županije putem Javnog poziva objavljenog na web stranici www.kazup.hr 07.09.2020. godine, mogu podnositi zahtjeve za dodjelu potpora male vrijednosti za poljoprivredu i ruralni razvoj. Mjere primarne poljoprivredne proizvodnje za koje se mogu podnositi zahtjevi su: subvencija kamata za kreditiranje, potpore u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, potpore za edukaciju, premiju osiguranja, kao i za novu mjeru u Programu - Potpora oštećenicima u slučaju prirodne nepogode. Mjere u preradi i trženju su subvencija kamata za kreditiranje, potpore za unapređenje prerade u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, potpore za analizu prerađenih proizvoda i potpore razvoju proizvodnje, marketingu i promocije proizvoda. Javni poziv otvoren je do 01.12.2020. godine odnosno do iskorištenja sredstava u Proračunu Karlovačke županije za 2020. godinu a zahtjevi se podnose osobno ili poštom na propisanim obrascima na adresu Karlovačka županije, A. Vraniczanya 4, Pisarnica 47000 Karlovac.

 

 

3950645790399175474 copy

U organizaciji Gradskog muzeja Karlovac na Starom gradu Dubovcu je u srijedu, 9. rujna,  otvorena gostujuća fotografska izložba Festivala suvremenog židovskog filma Zagreb – JFF Zagreb pod naslovom „Oni // They“.

Poznati hrvatski fotografi Ana Opalić, Mare Milin, Stanko Herceg i Ivan Posavec napravili su portrete četvero izbjeglica iz Sirije, Iraka i Irana koji trenutačno žive u Hrvatskoj. Hrvatski umjetnici objektivom su portretirali svoje viđenje četvero ljudi s njihovim životnim pričama. Riječ je o izložbi iz popratnog programa Festivala tolerancije, organiziranoj pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, UNHCR-a Hrvatska i u suradnji s Isusovačkom službom za izbjeglice (JRS). Izložba će biti otvorena od 9. do 30. rujna, a moći će se razgledati svakodnevno, osim ponedjeljkom, od 10 do 20 sati.

Otvorenju izložbe je u ime Karlovačke županije nazočila pročelnica Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo Maja Vučinić Knežević.

 

1 119064202 722813568302368 5428421180336659695 o

U srijedu, 09. rujna na nogometnom stadionu "Branko Čavlović Čavlek" održana je svečanost otvorenja nove atletske staze. Svečanosti su prisustvovali ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, državni tajnik za šport Tomislav Družak, zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Martina Furdek Hajdin, gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić sa suradnicima, predsjednik HAS-a sa suradnicima Ivan Veštić, predsjednik Karlovačke športske zajednice Željko Šančić te brojni drugi uvaženi gosti i sudionici uključeni u projekt obnove atletske staze. Nakon otvorenja staze uslijedio je početak utrke te je time započeo Prvi međunarodni atletski miting 2020.

U posljednjih 15-tak godina, atletska staza je bila u vrlo lošem stanju te nije bila uporabljiva za obavljanje treninga i natjecanja. Međutim, to nije utjecalo na rezultate karlovačkih atletičarki i atletičara, koji su svih tih godina ostvarivali odlične rezultate, na čemu im treba čestitati. Na nedavno održanom pojedinačnom prvenstvu Hrvatske za mlađe seniore, članovi Atletskog kluba Karlovac osvojili su ukupno devet medalja - 4 zlatne, 3 srebrne i 2 brončane. Rekonstrukcija ove staze vrlo je bitna za karlovački sport jer omogućuje pripreme i treninge ne samo atletičarima, nego i drugi sportašima te će biti na korist će biti na korist svim klubovima i široj karlovačkoj sportskoj zajednici. Rekonstrukcija atletske staze na karlovačkom stadionu "Branko Čavlović - Čavlek" u potpunosti je financirao Središnji državni ured za sport, a ugovorena vrijednost je bila 3,6 milijuna kuna. Projekt je dio SDUŠ-ovog sustavnog ulaganja u lokalnu sportsku infrastrukturu, što je prepoznato i kao jedan je od prioriteta u Nacionalnom programu sporta. Podrška SDUŠ-a u projektima izgradnje i obnove sportskih građevina na području JLP(R)S od velike je važnosti za lokalne zajednice, koje vlastitim sredstvima ne bi mogle osigurati financiranje ovakvih projekata, a time niti omogućiti optimalne za razvoj pojedinih sportova.  

img 20200909 103857 1 

U srijedu, 9. rujna 2020. godine, je u Srednjoj školi Duga Resa održan peti partnerski sastanak projekta ECO-SOCIAL. Na sastanku su sudjelovali predstavnici projektnog tima: LAG Vallis Colapis, Socijalna zadruga Humana Nova Čakovec, Srednja škola Duga Resa te predtavnice Upravnog odjela za školstvo Karlovačke županije. Tema sastanka bile su aktivnosti provedene zadnjih 6 mjeseci projekta, sukladno epidemiološkim preporukama. Napravljen je strateški plan za sljedeća 3 mjeseca s naglaskom na provedbu aktivnosti u rujnu i listopadu. S obzirom da su u Srednjoj školi Duga Resa započeli radovi na ugradnji platforme i rampi, obiđeni su radovi i proverena njihova dinamika. Navedene radove sufinancira Karlovačka županija, koja je ujedno partner na projektu. 

Dogovorene aktivnosti za sljedeća 3 mjeseca su:

- provedba preostalih edukacija za učenike u prilagođenom obliku sukladno epidemiološkim uputama te uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja te HZJZ-a

- organizacija studijskog posjeta projektnog tima s ciljem jačanja kapaciteta partnerskih organizacija.

- završetak radova (ugradnja rampi i platforme za pristup osoba s invaliditetom) u Srednjoj školi Duga Resa, a vezano za osnivanje podružnice Humane Nove u Dugoj Resi. Osnivanje (registracija) podružnice te opremanje podružnice. Provedba sastanaka sa školama koje sudjeluju u projektnim aktivnostima, a vezano za nastavak suradnje nakon završetka projekta.

- provedba volonterskih akcija sakupljanja tekstila u 12 škola, povodom manifestacije Hrvatska volontira (rujan i listopad)

Za više detalja o projektu pratite našu posebnu Facebook stranicu projekta. 

Projekt ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš! provodi se od 1.8.2019. do 31.01.2021. godine. Nositelj projekta je LAG Vallis Colapis, a partneri na projektu su Srednja škola Duga ResaKarlovačka županija te Socijalna zadruga Humana Nova iz Čakovca. Program vrijednosti 1.267.913,68 kn sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru Švicarsko hrvatskog programa suradnje.

dsc 0076 copy

Prigodom posjeta Općini Saborsko zamjenica župana Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar predala je načelniku Općine Marku Bićaniću donaciju knjiga za potrebe knjižnice u Općini Saborsko. Radi se o knjigama koje je Karlovačka županija tiskala kao izdavač ili su kupljene od autora za protokolarne potrebe. Zamjenica župana izrazila je želju da kroz povećanje broja knjiga i drugih publikacija mještanima Saborskog i okolice budu dostupni sadržaji koji ih interesiraju i da za to neće morati ići u udaljenija središta. Na donaciji je zahvalio načelnik Marko Bićanić te istaknuo da je ovo nastavak tradicije donacija knjiga Karlovačke županije koja je još jednom obogatila knjižni fond njihove knjižnice.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT