Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

dsc 0009 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Nakon ljetne stanke  nastavljena je dobra praksa primanja građana na razgovor prema njihovu zahtjevu. Građane, njih ukupno 11, primila je zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Martina Furdek Hajdin, zajedno sa svojim suradnicima.  Primanje građana na razgovor će se nastaviti i nadalje na način da se građani najave telefonski kod tajnice župana, na tel. 047/666-101, gdje će potom dobiti termin kada mogu doći na razgovor.

119430864 724614238122301 3427635152985303520 n copy 

U subotu, 12. rujna na Gradskom kupalištu Grada Ozlja održana je konferencija projekta “Susret s rijekom”. U sklopu konferencije organizirana je besplatna škola veslanja i sigurnog ponašanja na vodi, pa tako posjetitelji imaju priliku naučiti kako sigurno veslati i ponašati se na sve popularnijim SUP daskama i mini raftovima uz pratnju vrhunskih skipera. 

Nositelj projekta "Susret s rijekom" je Karlovačka županija, a partneri su Grad Karlovac, Grad Ozalj, Grad Ogulin, Javna ustanova Natura Viva, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Turistička agencija Grada Ogulina, Turistička zajednica područja KUPA.
Cilj projekta je doprinijeti održivom korištenju prirodnih resursa i očuvanju biološke ravnoteže područja NATURA 2000 uz rijeke Karlovačke županije, kroz povećanje turističke privlačnosti ovih područja te edukaciju i podizanje svijesti o važnosti njihova očuvanja.
Organizacija promotivnog događaja je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Konferenciji je nazočila zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar u ime Karlovačke županije, a projekt je predstavio zamjenik ravnatelja JU Regionalne razvojne agencije Krunoslav Kralj.

1 photo 2020 09 10 22 15 38

U četvrtak, 10. rujna održano je otvorenje izložbe „Karlovac Radovana Nikšića. Projekti i realizacije“ u Društvu arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac. Izložba je realizirana iz fundusa Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU, osobnog arhiva Ivane Nikšić Olujić i članova Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac kao zajednički projekt Muzeja i DAGGK, te ostaje otvorena za posjetioce do 27. rujna 2020. godine. Obilazak uz stručno vodstvo održat će se u subotu, 12. rujna 2020. godine s početkom u 10.00 sati i polaskom ispred Sportske dvorane „Mladost“, Karlovac. Arhitekt Radovan Nikšić jedan je od najznačajnih hrvatskih arhitekata 20. stoljeća, te su brojni njegovi projekti dobro poznati stručnoj javnosti. Nikšić je u svom rodnom Karlovcu ostvario veliki broj značajnih projakata i realizacija, njih ukupno 111 izvedenih stambenih objekata. Jedan od primjera NIkšićevih stambenih projekata je čest stmabenih zgrada za potrebe Vojne pošte na uglu Domobranske i Smičiklasove ulice, u Radićevoj ulici i naselju Marka Marulića, potom stambeni kompleks u Kurelčevoj ulici. Nikšić je dobitnik brojnih nagrada, pa je tako 1961. godine primio nagradu Grada Zagreba za Radničko sveučilište Moša Pijade i slično. Otvorenju je, u ime Karlovačke županije, nazočila zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Martina Furdek Hajdin. 

 

povjerenstvo proc 2

25. sjednica Zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Karlovačke županije i Grada Karlovca za tržište nekretnina na području grada Karlovca održana je u petak, 11. rujna, u prostoru Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije. Sjednicu ovog peteročlanog Povjerenstvaje vodila je predsjednica povjerenstva, pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije Marina Jarnjević koja je na tu funkciju imenovana sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina. Članovi povjerenstva imenovani su iz redova Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije, Porezne uprave, posrednika u prometu nekretnina i procjenitelja, a koji tijekom članstva u povjerenstvu ne smije pružati procjeniteljske usluge. Na sjednici su se, uz davanje stručnih prijedloga i mišljenja na procjenbene elaborate, predstavile i izmjene podzakonskih akata u području procjene nekretnina.

 

 

 

img 20200911 140315 copyU prigodi Tjedna štrudle u Karlovačkoj županiji zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Martina Furdek Hajdin, sa suradnicima, u pratnji zamjenika načelnika Općine Rakovica Mihovila Bićanića te Lidije Žganjer Gržetić, koordinatorice projekta ŠtrudlaFesta, posjetila je restoran Plitvički dvori u Grabovcu (Rakovica). Vlasnik restorana Alen Crnković upoznao je goste s radom i ponudom ovog turističko-ugostiteljskog objekta, a predstavio je i ponudu lokalnih OPG-ova s kojim surađuje. U nazočnosti direktorice Turističkog ureda u Rakovici Mire Špoljarić te ravnateljice Javne ustanove Baraćeve špilje Tihane Oštrine razgovaralo se o rezultatima turističke sezone na području općine Rakovica, problemima uzrokovanim koronakrizom i mjerama Karlovačke županije za pomoć turističkom sektoru. Pohvaljene su manifestacije koje privlače turiste, a kao pozitivan primjer naveden je Tjedan štrudle u Karlovačkoj županiji, ŠtrudlaFest koji postaje prepoznatljiva turistička manifestacija i ponuda naše Županije, s novim proširenim sadržajima, bogatijom ponudom i sve brojnijim sudionicima.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT