Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

        Na temelju Pravilnika o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Karlovačkoj županiji, KLASA: 010-01/11-01/168, URBROJ: 2133/1-05/05-11-9 od 11. srpnja    2011. godine, članka 35. Statuta Karlovačke županije (“Glasnik Karlovačke županije” broj 20/09, 38/09 i 20/10)  te članka 15. Poslovnika o radu župana (“Glasnik Karlovačke županije” br. 19/10), Župan raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Karlovačke županije u sufinanciranju projekta POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (OIE) KOD FIZIČKIH OSOBA U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 2011. GODINU

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT