Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

JAVNI NATJEČAJ za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Karlovačke županije u sufinaciranju projekta

"POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (OIE) KOD FIZIČKIH OSOBA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

 

 

 

 

Dokumenti:

- Tekst Javnom natječaja

- Odluka o raspisivanju Javnog natječaja

- Odluka o predmetu, broju i visini iznosa financiranja

- Pravilnik o poticanju korištenja OIE

- Odluka o izmjeni Pravilnika o poticanju korištenja OIE

 

Prilozi:

- Prijavni obrazac

- Izjava prijavitelja

 

- Zahtjev za povrat uloženih sredstava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT