Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

           Temelju raspisanog javnog natjecaja za prikupljanje prijava o sufinanciranju projekta "Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Karlovačke županije" za 2013. godinu, KLASA: 010-01/13-01/298, URBROJ: 2133/1-05/05-13-9, od 1. srpnja 2013. godine i Odluci o predmetu, broju i visini iznosa financiranja mjera energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Karlovačke županije u 2013. godini, KLASA: 010-01/13-01/298, URBROJ: 2133/1-05/05-13-7, od 20. lipnja 2013. godine, Župan donosi

 

O D L U K U
o odabiru najpovoljnijih prijavitelja u sufinanciranju projekta:


"Poticanje povećanja energetske učinkovitosti

u obiteljskim kućama na području Karlovačke županije"

za 2013. godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT