Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Na temelju članka 4. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za javno prikupljanje prijava, KLASA: 010-01/13-01/298, URBROJ: 2133/1-05/05-13-8, od 20. lipnja 2013. godine, Pravilnika o poticanju povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Karlovačke županije, KLASA: 010-01/13-01/298, URBROJ: 2133/1-05/05-13-5, od 20. lipnja 2013. godine te Odluke o predmetu, broju i visini iznosa financiranja mjera energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Karlovačke županije u 2013. godini, KLASA: 010-01/13-01/298, URBROJ: 2133/1-05/05-13-7, od 20. lipnja 2013. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje:

 

 


JAVNI NATJEČAJ
za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Karlovačke županije u sufinanciranju projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Karlovačke županije“ za 2013. godinu

 

 

 

DOKUMENTI:

 

PRILOZI:

 

 

 

     

     

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT