Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Na temelju članka 4. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za javno prikupljanje prijava, KLASA: 310-02/13-01/5, URBROJ: 2133/1-05/05-13-5, od 17. travnja 2013. godine, Pravilnika o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba na području Karlovačke županije, KLASA: 310-02/13-01/5, URBROJ: 2133/1-05/05-13-6, od 17. travnja 2013. godine te Odluke o predmetu, broju i visini iznosa financiranja sustava OIE u 2013. godini, KLASA: 310-02/13-01/5, URBROJ: 2133/1-05/05-13-7, od 17. travnja 2013. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje


JAVNI NATJEČAJ

za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Karlovačke županije u sufinanciranju projekta POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (OIE) KOD FIZIČKIH OSOBA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

 

- izmjenjeni tekst Javnog natječaja

- tekst Javnog natječaja

- Odluka o raspisivanju javnog natječaja

- Odluka o predmetu financiranja

- Pravilnik o poticanju

- Prilog 1 - Prijavni obrazac

- Prilog 2 - Izjava prijavitelja

- Prilog 3 - Tablice kriterija odabira prijava

- Prilog 4 - Zahtjev za povrat sredstava

- Prilog 5 - Upisnik o zaprimanju prijava

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT