Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

JAVNI NATJEČAJ za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Karlovačke županije u sufinaciranju projekta

"POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (OIE) KOD FIZIČKIH OSOBA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

 

 

 

 

Dokumenti:

- Tekst Javnom natječaja

- Odluka o raspisivanju Javnog natječaja

- Odluka o predmetu, broju i visini iznosa financiranja

- Pravilnik o poticanju korištenja OIE

- Odluka o izmjeni Pravilnika o poticanju korištenja OIE

 

Prilozi:

- Prijavni obrazac

- Izjava prijavitelja

 

- Zahtjev za povrat uloženih sredstava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odluka o odabiru najpovoljnijih prijavitelja u sufinanciranju projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Karlovačke županije“ za 2014. godinu

Rezultati natječaja

           Temelju raspisanog javnog natjecaja za prikupljanje prijava o sufinanciranju projekta "Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Karlovačke županije" za 2013. godinu, KLASA: 010-01/13-01/298, URBROJ: 2133/1-05/05-13-9, od 1. srpnja 2013. godine i Odluci o predmetu, broju i visini iznosa financiranja mjera energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Karlovačke županije u 2013. godini, KLASA: 010-01/13-01/298, URBROJ: 2133/1-05/05-13-7, od 20. lipnja 2013. godine, Župan donosi

 

O D L U K U
o odabiru najpovoljnijih prijavitelja u sufinanciranju projekta:


"Poticanje povećanja energetske učinkovitosti

u obiteljskim kućama na području Karlovačke županije"

za 2013. godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 4. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za javno prikupljanje prijava, KLASA: 010-01/13-01/298, URBROJ: 2133/1-05/05-13-8, od 20. lipnja 2013. godine, Pravilnika o poticanju povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Karlovačke županije, KLASA: 010-01/13-01/298, URBROJ: 2133/1-05/05-13-5, od 20. lipnja 2013. godine te Odluke o predmetu, broju i visini iznosa financiranja mjera energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Karlovačke županije u 2013. godini, KLASA: 010-01/13-01/298, URBROJ: 2133/1-05/05-13-7, od 20. lipnja 2013. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje:

 

 


JAVNI NATJEČAJ
za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Karlovačke županije u sufinanciranju projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Karlovačke županije“ za 2013. godinu

 

 

 

DOKUMENTI:

 

PRILOZI:

 

 

 

     

     

Na temelju članka 4. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za javno prikupljanje prijava („Glasnik Karlovačke županije“ br. 4/14), Pravilnika o poticanju povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ br. 28/13), Odluke o izmjenama Pravilnika o poticanju povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Karlovačke županije (“Glasnik Karlovačke županije” br. 47/13, 4/14) te Odluke o predmetu, broju i visini iznosa financiranja mjera energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Karlovačke županije u 2014. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 4/14), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Karlovačke županije u sufinanciranju projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Karlovačke županije“ za 2014. godinu

 

DOKUMENTI:

 

PRILOZI:

 

 

 

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT