Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 

Karlovačka županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove u svrhu rekonstrukcije kotlovnice na lož ulje kotlom na biomasu u Srednjoj školi Duga Resa na lokaciji Jozefinska cesta 27, 47 250 Duga Resa na lokaciji Jozefinska cesta 27, 47 250 Duga Resa koji se provode u sklopu projekta Renew Heat financiranog iz programa Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, broj ugovora 2017HR-BA-ME88.

 

Temeljem članka 198. ZJN prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbu postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

 

OBAVJEST-KOTLOVNICA

NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI

TROŠKOVNIK

IZVJEŠĆE

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT