Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Arhiva javne nabave

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na 2 (dvije) godine za predmet nabave Opskrba električnom energijom za potrebe osnovnih i srednjih škola kojima je Karlovačka županija osnivač 

 

Evidencijski broj nabave: 08/2016

 

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:2016/S 002-0018900

 

Napomena:
Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.
Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

 

Naručitelj Poduzetnička zona „Korana“A.Vraniczanya 2, 47 000 Karlovac, OIB 34808357805 pokrenuo je postupak nabave za Radovi na izgradnji dijela nogostupa, a za istu, sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka USRH) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od 500.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/609-170, 047/666-285

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Mladen Kobasić, Sanja Sila

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se pisanim putem na telefaks br: 047/666-169

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

TROŠKOVNIK

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave Energetska obnova zgrade Karlovačke županije (A.Vraniczanya 4) - ugradnja toplinske ovojnice, izmjena vanjske stolarije i ugradnja sustava ventilacije sa regeneracijom topline

 

Evidencijski broj nabave: 06/2016

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:2016/S 002-0012844

 

Napomena:
Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.
Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

 

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na 2 (dvije) godine
Prijevoz učenika osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač po pojedinim grupama

 

Predmet nabave podijeljen je u 14 (četrnaest) grupa na sljedeći način:
Grupa 1: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Antun Klasinc, Lasinja
Grupa 2: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Draganići
Grupa 3: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Vojnić
Grupa 4: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Barilović
Grupa 5: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Generalski Stol
Grupa 6: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Katarine Zrinski Krnjak
Grupa 7: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Netretić
Grupa 8: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Vladimir Nazor Duga Resa i Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Duga Resa
Grupa 9: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Eugena Kvaternika Rakovica
Grupa 10: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Josipdol
Grupa 11: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Plaški
Grupa 12: Prijevoz učenika za Prvu OŠ Ogulin i Osnovnu školu Ivane Brlić Mažuranić Ogulin
Grupa 13: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Slave Raškaj Ozalj i Osnovnu školu Žakanje
Grupa 14: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Slunj i Osnovnu školu Cetingrad

 

Evidencijski broj: 05/2016
Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2016/S 002-0011954.

 

Napomena:
Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.
Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak nabave za Uslugu izrade Strateške studije utjecaja na okoliš i usluga sudjelovanja u provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Studiju prometnog razvoja Karlovačke županije, a za istu, sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka USRH) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila, Branka Šeketa

 

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se pisanim putem na telefaks br: 047/666-169

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

OBJAŠNJENJE I IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT