Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Arhiva javne nabave

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na 2 (dvije) godine za nabavu lož ulja i goriva za potrebe zdravstvenih ustanova Karlovačke županije, Grupa 1: Lož ulje-dostava na lokacije na području Karlovačke županije, Grupa 2: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području grada Karlovca, Duga Rese, Slunja, Ogulina i općine Vojnić i Grupa 3: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području grada Ozlja.

 

Evidencijski broj nabave: 02-53/2020

 

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:2020/S 0F2-0004004

 

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

 

 

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na 2 (dvije) godine za Uslugu osiguranja po grupama:Grupa1: zdravstene ustanove, Grupa 2:osnovne i srednje škole i učenički domovi i Grupa 3: ostale županijske ustanove.

 

Evidencijski broj nabave: 65-27/2019

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:  2019/S0F2-0051281.

 

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za Opskrba prirodnim plinom za potrebe Karlovačke županije i srednjih škola (Ekonomsko-turistička škola,Šumarska i drvodjeljska škola, Gimnazija Karlovac, Prirodoslovna škola Karlovac i Tehnička škola Karlovac)

 

Evidencijski broj nabave: 64-25/2019

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:  2019/S0F2-0047650.

 

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

 

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za Izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni stare zgrade škole u jednodjelnu školsku sportsku dvoranu u Kamanju.

 

Evidencijski broj nabave: 42-80/2019

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:  2019/S0F2-0033204.

 

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

 

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za Izvođenje radova na uređenju prostora za fizikalnu terapiju u Domu zdravlja Slunj – 2.faza.

 

Evidencijski broj nabave: 35-76/2019

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:  2019/S 0F2-003148

 

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

 

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT