Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Arhiva javne nabave

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak Nabava usluge izrade Izvješća o stanju okoliša Karlovačke županije i Programa zaštite okoliša Karlovačke županije (EBN 05/2017) a za isti sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

 

 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285,047/666-258

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila; Vjeruška Stanišić; Matija Furač

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

OBJAŠNJENJE I IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak Nabava računalne opreme za potrebe upravnih tijela Karlovačke županije (EBN 04/2017) a za isti sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

 

Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima. 

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

 

Broj telefona: 047/666-285,047/666-154

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila; Tomislav Pavletić; Matija Furač

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

             Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak nabave za Izradu Glavnog projekta zajedničke kotlovnice na biomasu za zagrijavanje OŠ Ivane Brlić Mažuranić i Obrtničke i tehničke škole u Ogulinu (EBN 03/2017), a za istu, sukladno Zakonu o javnoj nabavi Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

 

 

 Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285

Broj telefaksa: 047/666-169

Ime i prezime: Sanja Sila, Matija Furač

 

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se pisanim putem na e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

OBJAŠENJENJE POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

 

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak Nabava telekomunikacijske usluge i usluge prijenosa podataka (javna govorna usluga u  nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga pristupa Internetu i  prijenos podataka) (EBN 02/2017) a za isti sukladno Zakonu o javnoj nabavi Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima.

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila; Matija Furač

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se pisanim putem na telefaks broj: 047/666-169

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak nabave tekućih naftnih goriva (EBN 01/2017), a za istu, sukladno Zakona o javnoj nabavi Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila, Matija Furač

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se pisanim putem na telefaks br: 047/666-169

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT