Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Arhiva javne nabave

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak nabave za uredski materijal, tonere i tinte za potrebe Karlovačke županije za 2018. godinu, a za isti sukladno Zakonu o javnoj nabavi Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila; Matija Furač

 

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se putem e-maila.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK - GRUPA A

TROŠKOVNIK - GRUPA B

OBJAŠNJENJE I IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

 

 

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak nabave poštanskih usluga za potrebe Karlovačke županije (EBN 22/2017) a za isti sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285, 047/666-258

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila, Matija Furač

 

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se putem email-a.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

 

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave Radovi u svrhu rekonstrukcije kotlovnice na lož ulje kotlom na biomasu u Srednjoj školi Duga Resa u sklopu projekta Renew Heat financiranog iz programa Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora.

 

Evidencijski broj nabave: 20/2017

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:2017/S 0F2-0022576

Napomena:
Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.
Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi u sklopu projekta KaŽu zdravlje za predmet nabave po grupama kako slijedi:

Grupa 1: Dom zdravlja Karlovac (Banija)

Grupa 2: Dom zdravlja Karlovac (Dubovac)

Grupa 3: Dom zdravlja Ogulin (ambulanta Plaški)

Grupa 4: Dom zdravlja Slunj

Grupa 5: Dom zdravlja Dom zdravlja Ozalj

Grupa 6: Dom zdravlja Ozalj - ambulanta Žakanje

Grupa 7: Dom zdravlja Vojnić (ginekološka ambulanta)

Grupa 8: Dom zdravlja Vojnić (ugradnja lifta)

 

Evidencijski broj nabave: 13/2017

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:2017/S 0F2-0021533

Napomena:
Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.
Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

 

 Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak nabave Izrada i postavljanje prometnih znakova (EBN 21/2017) u sklopu projekta ''KAŽU-Pedala'' , a za istu, sukladno Zakona o javnoj nabavi Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila, Matija Furač

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se pisanim putem na telefaks br: 047/666-169

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT