Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Arhiva javne nabave

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak nabave za Nabava usluge za edukaciju liječnika u sklopu Projekta „KaŽu zdravlje“ (EBN 43-42/2018), a za istu, sukladno Zakonu o javnoj nabavi Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovim putem pozivamo vas za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila, Anita Tomić

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak Nabava telekomunikacijske usluge i usluge prijenosa podataka (javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga pristupa Internetu i prijenos podataka) (EBN 56-147/18) a za isti sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima.

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:
Broj telefona: 047/666-285
Broj telefaksa: 047/666-169
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ime i prezime: Sanja Sila; Anita Tomić

 

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se pisanim putem na telefaks broj: 047/666-169

 

poziv_za_dostavu_ponuda_telekomunikacijske_usluge_2018.pdf

 

troškovnik_fiksni.xlsx

 

 

 

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak nabave poštanskih usluga za potrebe Karlovačke županije (EBN 58-4/2018) a za isti sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285, 047/666-258

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila, Anita Tomić

 

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se putem email-a.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

 

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave Opskrba prirodnim plinom za potrebe Karlovačke županije i srednjih škola (Ekonomsko-turistička škola, Šumarska i drvodjeljska škola, Gimnazija Karlovac, Prirodoslovna i Tehnička škola Karlovac).

 

Evidencijski broj nabave: 47-28/2018

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:2018/S 0F2-0029079

Napomena:
Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.
Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

 

 

 

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave Nabava dijagnostičko-terapijskih uređaja i nabava opreme za opremanje ambulanta Domova zdravlja na području Karlovačke županije po grupama:

 

Grupa 1: Digitalni RTG uređaj

Grupa 2: Ginekološki ultrazvuk 2 3D/4D s vaginalnom i konveksnom 

              sondom 3D/4D

Grupa 3: Ultrazvučni aparat 1 s konveksnom sondom i linearna sonda za UZV 1

Grupa 4: Ultrazvučni aparat 2 s konveksnom sondom i linearna sonda za UZV 2

Grupa 5: Pedijatrijski ultrazvučni aparat s mikrokonveksom sondom i linearna sonda za pedijatrijski UZV

Grupa 6: Digitalni ortopan IV

Grupa 7: Aparat KMAT

Grupa 8: Spirometar stolni i spirometar portabl

Grupa 9: Multifunkcionalni aparat za fizikalnu teraoiju (elektroteraoija, tens, UZV i laser)

Grupa 10: CTG aparat, fetalni doppler-protabl, amnioskop

Grupa 11: EKG prenosiv visoke rezolucije, EKG s kolicima i držačem za kablove i holter EKG

Grupa 12: UZV aparat za gustoću kostiju

Grupa 13: Stetoskop elektronski

Grupa 14: Pulsnioksimetar i Pulsni oksimetar za djecu

Grupa 15: Kolposkop (video)

Grupa 16: Tipska oprema za Domove zdravlja

Grupa 17: Oprema za fizikalnu terapiju

Grupa 18: Instrumentarij za ambulante opće medicine Domova zdravlja

Grupa 19: Nabava dentalne opreme za opremanje Domova zdravlja

Grupa 20: Nabava oprema za dijagnostiku i mjerenje

Evidencijski broj nabave: 07-39/2018

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2018/S 0F2-0014728

Napomena:
Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT