Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Arhiva javne nabave

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

Otvoreni postupak javne nabave za Izgradnju i komunalno opremanje sjevernog i južnog dijela prometnice OU-3 u poduzetničkoj zoni Logorište-poslovni par Korana (Ev.br.KAZUP-MV-03/2012, broj objave :2012/S 002-0045844 - od 27.07.2012.godine.

Otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave za Telekomunikacijske usluge i usluge prijenosa podataka (javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga pristupa Internetu i prijenos podataka)

(Ev.br. KAZUP-MV-04/2012), broj objave: 2012/S 002-0051526.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT