Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora za nabava usluge izrade te prijevoda i lekture edukativno interpretacijskih sadržaja i izrade turističke signalizacije u sklopu projekta "Susret s rijekom" po grupama.

Grupa 1: Lektura i prijevod na engleski jezik svih edukativno interpretacijskih materijala i tekstualnih sadržaja

Grupa 2: Smeđa turistička signalizacija

Grupa 3: Izrada informativno edukativnih panoa

Grupa 4: Grafička priprema i tisak edukativnih i promotivnih materijala

Grupa 5. Izrada promotivnih video uradaka

Grupa 6: Nabava usluge izrade naljepnica za opremu

 

Evidencijski broj nabave: 26-36/2020

 

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2020/S 0F2-0022308

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

 

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT