Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za Usluga pripreme i provedbe postupaka javne i jednostavne nabave za potrebe uspostave infrastrukture Regionalnih centara kompetentosti u podsektorima strojarstva, elektrotehnike i računalstva te turizma i ugostiteljstva.

 

Evidencijski broj nabave: 19-61/2020

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2020/S 0F2-0012955.

 

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT