Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

Predsjednik:

IVAN VUČIĆ

 

Zamjenica predsjednika:

dr. sc. VESNA HAJSAN DOLINAR

 

Članovi:

TOMISLAV KATIĆ

IVICA GLOCKNER

mr. sc. HRVOJKA BOŽIĆ

DAMIR RADINOVIĆ

VEDRANA ČOP NOVAKOVIĆ

GORAN GLAVURTIĆ

HELENA STOJKOVIĆ 

HRVOJE HOFFMAN

ZLATIBOR TOMAS

 

__________________________________

 

POZIV ZA 1. SJEDNICU ODBORA - 22.1.2020.- 22.1.2020.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsjednik:

ŽELJKO LIPOŠĆAK

 

Zamjenik predsjednika:

PAVAO ŠKALJAC

 

Članovi:

ŽELJKA CINDRIĆ

PAVAO UMNIK

BRANKO EREMIĆ

FILIP JARNEVIĆ

BORIS GUDASIĆ

 


 

Odbor za umirovljenike 

- prati provedbu propisa u svezi ostvarivanja prava umirovljenika te daje mišljenja i prijedloge glede načina rješavanja pojedinih pitanja,

- prati stanje i predlaže donošenje propisa i općih akata iz samoupravnog djelokruga Županije u svezi rješavanja pitanja i problema umirovljenika sa područja Županije,

- surađuje sa nadležnim tijelima kao i odgovarajućim radnm tijelima gradova i općina sa područja Županije u svezi provedbe propisa te predlaže poduzimanje mjera iz njihovog djelokruga u cilju rješavanja uočenih problema glede statusa umirovljenika i članova njihovih obitelji te ostvarivanja utvrđenih prava,

- raspravlja i daje mišljenje u svezi s prijedlogom Proračuna Županije i njegovim izmjenama i dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije u djelokrugu rada Odbora,

- obavlja druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županije, a u svezi problematike rada Odbora. 

_____________________________________________

MANDAT 2017. - 2021.

 

POZIV ZA 1. SJEDNICU ODBORA - 27.11.2017.

POZIV ZA 2. SJEDNICU ODBORA - 10.4.2018.

POZIV ZA 3. SJEDNICU ODBORA - 7.12.2018.

POZIV ZA 4. SJEDNICU ODBORA - 6.6.2019.

POZIV ZA 5. SJEDNICU ODBORA - 4.11.2019.

 

_____________________________________________

MANDAT 2013. - 2017. 

 

POZIV ZA 5. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 6. SJEDNICU ODBORA

 

ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE ODBORA

 

Predsjednica:

HRVOJKA BOŽIĆ

 

Zamjenica predsjednice:

VEDRANA ČOP NOVAKOVIĆ

 

Članovi:

MIHOVIL BIĆANIĆ

MIRJANA BREGAR

DUBRAVKA VUKOVIĆ

GORAN GLAVURTIĆ

MARINKO MARINOVIĆ


 

Odbor za obrazovanje, kulturu,sport i informiranje

- prati i rzmatra stanje i provedbu propisa u području obrazovanja, kulture, sporta i informiranja na području Županije,

- predlaže mjere za unapređenje stanja u ovim područjima kao i prijedloge akata iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine,

- raspravlja i daje mišljenja u svezi s prijedlogom Proračuna Županije i njegovim izmjenama i dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije u djelokrugu rada Odbora,

- obavlja druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine.

_____________________________________________

MANDAT 2017. - 2021.

POZIV ZA 1. SJEDNICU ODBORA 17.7.2017.

POZIV ZA 2. SJEDNICU ODBORA 14.9.2017.

POZIV ZA 3. SJEDNICU ODBORA 27.11.2017.

POZIV ZA 4. SJEDNICU ODBORA 23.2.2018.

POZIV ZA 5. SJEDNICU ODBORA 10.4.2018.

POZIV ZA 6. SJEDNICU ODBORA 15.5.2018.

POZIV ZA 7. SJEDNICU ODBORA 4.7.2018.

POZIV ZA 8. SJEDNICU ODBORA 25.9.2018.

POZIV ZA 9. SJEDNICU ODBORA - 24.10.2018.

POZIV ZA 10. SJEDNICU ODBORA - 12.12.2018.

POZIV ZA 11. SJEDNICU ODBORA - 25.2.2019.

POZIV ZA 12. SJEDNICU ODBORA - 12.4.2019.

POZIV ZA 13. SJEDNICU ODBORA - 4.6.2019.

POZIV ZA 14. SJENDICU ODBORA - 8.7.2019.

POZIV ZA 15. SJEDNICU ODBORA - 18.9.2019.

POZIV ZA 16. SJEDNICU ODBORA - 6.11.2019.

POZIV ZA 17. SJEDNICU ODBORA - 18.12.2019.

POZIV ZA 18. SJEDNICU ODBORA - 11.2.2020.

POZIV ZA 19. SJEDNICU ODBORA - 1.9.2020.

POZIV ZA 20. SJEDNICU ODBORA - 22.9.2020.

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________

 

 

Predsjednik:

JOVAN MARAVIĆ

 

Zamjenica predsjednika:

MIRJANA POGAČIĆ

 

Članovi:

MARIJAN BABIĆ

HRVOJE ZORETIĆ

NIKOLA PAULIĆ

ČEDOMIR TATALOVIĆ

MARINKO MARINOVIĆ


 

Odbor za zaštitu ljudskih prava 

- prati provedbu propisa kojima se uređuje zaštita i ostvarivanje ljudskih prava i sloboda, te ostvarivanje prava nacionalnih manjina na području Županije,

- predlaže mjere za ostvarivanje ovih prava na području Županije te daje mišljenja u svezi s provedbom Ustavom i Zakonom utvrđenih sloboda, prava i obveza čovjeka i građanina,

- obavlja druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine.

_______________________________________________________________

MANDAT 2017. - 2021.

 

POZIV ZA 1. SJEDNICU

POZIV ZA 2. SJEDNICU

POZIV ZA 3. SJEDNICU

POZIV ZA 4. SJEDNICU

POZIV ZA 5. SJEDNICU

POZIV ZA 6. SJEDNICU

POZIV ZA 7. SJEDNICU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

MANDAT 2013. - 2017.

 

POZIV ZA 8. SJEDNICU ODBORA 

POZIV ZA 9. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 10. SJEDNICU ODBORA

 

 

ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE ODBORA

 

 

Predsjednik:

TOMISLAV MAGDIĆ

 

Zamjenik predsjednika:

IVAN MILAŠINČIĆ

 

Članovi:

IVAN KNEZOVIĆ

VJEKOSLAV BITUNJAC

ZLATKO MRVOŠ

DRAŽEN MATIČIĆ

GORAN GLAVURTIĆ

ZDENKO BOGUT

BORO MATIJEVIĆ

 


 

Odbor za branitelje i stradalnike Domovinskog rata

- prati provedbu propisa o ostvarivanju prava branitelje i stradalnika Domovinskog rata te daje mišljenja i prijedloge glede uvjeta i načina rješavanja pojedinih pitanja,

- prati stanje i predlaže donošenje propisa, kao i poduzimanje mjera iz nadležnosti Županije,

- surađuje sa drugim nadležnim tijelima u svezi s provedbom mjera i propisa,

- raspravlja i daje mišljenja u svezi s prijedlogom Proračuna Županije i njegovim izmjenama i dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije u djelokrugu rada Odbora,

- obavlja druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županije.

 ___________________________________________________________

MANDAT 2017. - 2021.

 

POZIV ZA 1. SJEDNICU - 27.11.2017.

POZIV ZA 2. SJEDNICU - 11.4.2018.

POZIV ZA 3. SJEDNICU - 15.5.2018.

POZIV ZA 4. SJEDNICU - 11.12.2018.

POZIV ZA 5. SJEDNICU - 22.10.2019.

POZIV ZA 6. SJEDNICU - 4.11.2019.

 

 

____________________________________________________________

MANDAT 2013. - 2017. 

 

POZIV ZA 8. SJEDNICU ODBORA 

POZIV ZA 9. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 10. SJEDNICU ODBORA

 

 

ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE ODBORA

Potkategorije

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT