Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

czkz covid

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

virus copy copy copy copy copy

Priopćenje Stožera Civilne zaštite Karlovačke županije

Prema danas pristiglim podacima na području Karlovačke županije nema novooboljelih osoba virusom COVID-19. Ukupno je na području Karlovačke županije 28 osoba oboljelo, od čega ih je 5 hospitalizirano u Općoj bolnici Karlovac, 15 ih j na kućnom liječenju, a dvoje u Infektivnoj klinici u Zagrebu. Izliječene su 4 osobe, a čeka se nalaz za još jednog bolesnika koji bi trebao biti izliječen. Jedna je osoba ranije preminula.

Policijski službenici PU karlovačke obavljali su kontrolu kršenja mjera samoizolacije. Trenutno je u Karlovačkoj županiji 426 osoba s određenim mjerama samoizolacije. Tijekom jučerašnjeg dana (Uskrs) nije bilo prijava kršenja samoizolacije, dok je ukupno dosadašnje postupanje policijskijh djelatnika prema prijavama bilo u 102 slučaja, pri čemu su utvrđena 72 kršenja mjera samoizolacije. Policijski djelatnici također kontroliraju propusnice za kretanje pri čemu je evidentirano 180 kršenja ove mjere, a jučer ta brojka iznosi 24. Ukupno je izvršena provjera 2123 propusnice, a samo jučer 143. 

Trenutno se u karanteni ne nalazi niti jedna osoba.

Stožer će, kao i do sada, redovito izvješćivati javnost putem konferencija za medije i pisanih priopćenja, a naredna konferencija za medije održat će se sutra (utorak) u 12 sati, u prostoru Stožera.

Nova ODLUKA o imenovanju Stožera civilne zaštite Karlovačke županije

 

KLASA: 020-01/20-01/216
URBROJ: 2133/1-01/03-20-03
Karlovac, 12. travanj 2020. godine

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, 31/20), članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN br. 126/19, 17/20) i članka 35. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 14c/18), župan donosi

ODLUKU
o imenovanju Stožera civilne zaštite Karlovačke županije

Članak 1.

Slijedom događanja izazvanih širenjem bolesti COVID-19, koja su onemogućila u radu načelnika, zamjenika načelnika i određeni broj članova Stožera civilne zaštite Karlovačke županije, ovom Odlukom potrebno je imenovati novi sastav Stožera civilne zaštite Karlovačke županije radi osiguravanja normalnog funkcioniranja istog.

Članak 2.

U Stožer civilne zaštite Karlovačke županije imenuju se:

 1. Vesna HajsanDolinar, zamjenica župana, za načelnicu
 2. Robert Hranilović, predsjednik Vatrogasne zajednice Karlovačke županije i zamjenik zapovjednika JVP Karlovac, za zamjenika načelnice
 3. Alenko Hudak, voditelj Službe civilne zaštite Karlovac, za člana
 4. Romano Benković, voditelj Službe krimpolicije, za člana
 5. Dubravko Butala, pročelnik HGSS Stanica Karlovac, za člana
 6. Hrvoje Cvitanović, zamjenik ravnatelja OB Karlovac, za člana
 7. Jelica Magdić, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, začlanicu
 8. Branka Hastor, ravnateljica Društva Crvenog križa Karlovačke  županije, za članicu
 9. Stjepan Turković, ravnatelj Županijske uprave za ceste Karlovac, za člana
 10. Biljana Željeznjak, voditeljica Ispostave VGI za mali sliv “Kupa” Karlovac, za članicu
 11. Mario Vrabac, voditelj medicinske službe Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, za člana
 12. Marina Jarnjević, pročelnica UO za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije, za članicu
 13. Ivana Basarac, poslovni asistent zamjenice župana, za tajnicu stožera 

Članak 3.

Stožer iz članka 2. ove Odluke obavlja zadaće utvrđene Pravilnikom o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN br. 126/19, 17/20) te zadaće iz Plana zaštite i spašavanja Karlovačke županije kao i ostale zadaće vezane uz mjere sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije.

Članak 4.

Administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Karlovačke županije obavljat će Ured župana Karlovačke županije.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite Karlovačke županije (KLASA: 010-01/17-01/504, URBROJ: 2133/1-01/02-17-01 od 3.11.2017., KLASA: 010-01/18-01/692, URBROJ: 2133/1-01/02-18-01 od 20.11.2018., KLASA: 020-01/20-01/216, URBROJ: 2133/1-01/03-20-01 od 1.4.2020. i KLASA: 020-01/20-01/216, URBROJ: 2133/1-01/03-20-02 od 7.4.2020.).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

                                                                                                                                                ŽUPAN
                                                                                                                                             Damir Jelić

Dostaviti:
1. Župan
2. dr.sc. Vesna Hajsan Dolinar, zamjenica župana
3. Ured župana
4. Imenovanima
5. Glasnik
6. Pismohrana

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT