Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

czkz covid

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

Grad Karlovac simbolično je otvorio vrtić Mahično. U ime Karlovačke županije događaju su prisustvovale zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Martina Furdek-Hajdin i zamjenica Vesna Hajsan-Dolinar.

Vrtić i jaslice u Mahičnu pohađa 46 djece iz naselja Mahično, Tuškani, Zagraj, Vukoder, Priselci, Zadobarje i Vodostaj. Važnost ulaganja u djecu predškolske dobi istaknula je i Martina Furdek-Hajdin, zamjenica župana koja obnaša dužnost župana:

"Početkom našeg mandata 2017. godine svi  gradovi u županiji  su imali predškolski odgoj, ali samo pet općina od 17 imalo je instituciju gdje su djeca predškolske dobi mogla boraviti. Međutim, u ove tri godine slika se potpuno promijenila i s ovom jeseni imat ćemo samo tri općine koje neće imati instituciju predškolskog odgoja. Zahvaljujem Ministarstvu poljoprivrede, ali i ondašnjem Ministarstvu demografije koje je osmislilo i omogućilo da se ne samo ulaže u zgrade, nego da se omogući i sufinancira rad u takvim institucijama jer vrlo često pa i kod ovog vrtića se postavlja pitanje da li je ono isplativo. Možemo potvrditi da je to jedna od najučinkovitijih demografskih mjera koja pokazuje kada mlade obitelji imaju instituciju gdje mogu blizu svojih domova sigurno ostaviti svoju djecu, onda se puno brže i jednostavnije odlučuju i za drugo i za treće dijete. Vrtići na ovim ruralnim područjima su jedna kvalitetna i provjerena mjera kako bi se zadržalo stanovništvo, a naravno da tada i broj stanovnika raste."

 

 

Najslađi domaći festival ŠturdlaFest ove godine trajat će čak 10 dana, od 5. do 13.rujna.  Po prvi puta održavat će se diljem Karlovačke županije, s glavnim domaćinom Jaškovom- selom štrudle
Program i aktivnosti manifestacije  predstavili su zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin, gradonačelnica grada Ozlja Gordana Lipšinić, ravnatelj Zavičajnog muzeja Ozalj Stjepan Bezjak te koordinatorica ŠtrudlaFesta Lidija Žganjer Gržetić.

"Na početku godine razgovarali smo s obitelji Žganjer o ovoj manifestaciji, zatim se dogodila korona i došlo je do reorganizacije manifestacije, krenulo se u realizaciju nove ideje o održavanju manifestacije. Ove godine manifestacija će trajati znatno duže, deset dana, a uključeno je 28 restorana na području Karlovačke županije. Na ovaj način manifestacija je dobila županijski karakter. Ovakav vid događanja najbolji je način plasmana poljoprivrednih proizvoda.Nama je cilj zadržati goste što duže, a to je i u skladu sa Strategijom turizma Karlovačke županije"  - istaknula je Martina Furdek-Hajdin (zamjenica župana koja obnaša dužnost župana).

U  Štrudlafest uključeni su i muzeji, to su Zavičajni muzej Ozalj, Gradski muzej Karlovac, Baraćeve špilje i Stari grad Dubovac. U Aquatici će 12. rujna biti organizirana izrada unikatnih suvenira.
Više informacija potražite na:

 

 

Zamjenice župana Martina Furdek-Hajdin i Vesna Hajsan-Dolinar te zamjenik ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Kruno Kralj
danas su u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije u Zagrebu održali sastanak s ministricom Natašom Tramišak. Tema sastanka bio je Intervencijski plan Slunj i ITU mehanizam Karlovac. 

Intencija Karlovačke županije je kroz ITU mehanizam ojačati ulogu gradova i općina kao pokretača gospodarskog razvoja, a aktivnosti koje će provesti, doprinijet će stvaranju povoljnijeg okruženja za sve stanovnike našeg područja.

Teme poput ulaganja u zdravstvo kroz energetske obnove i rekonstrukcije  zdravstcenih ustanova, zatim ulaganja u školstvo, također kroz energetske obnove škola, izgradnje sportskih dvorana prilika su za razvoj šireg urbanog područja kroz realizaciju novih investicija i brigu o svim segmentima društva. 

 

Karlovačka županija je kao osnivač osnovnih i srednjih škola na području Županije održala sastanak sa ravnateljima, na kojemu su iznesene upute vezane uz organizaciju početka nastave 7. rujna.

Prethodno je Karlovačka županija održala sastanak sa Stožerom civilne zaštite Karlovačke županije, kao i sa načelnicima ostalih lokalnih stožera kako bi se procijenila epidemiološka situacija te donijele upute za sigurnost svih učenika i djelatnika.

U ime Karlovačke županije sastanak je vodila zamjenica župana Vesna Hajsan-Dolinar, uz prisustvo voditeljice Službe za epidemiologiju ZZJZ Karlovačke županije Biserke Hranilović te djelatnica UO za školstvo Karlovačke županije, a sve u cilju što bolje pripreme za funkcioniranje sustava školstva u izvanrednim okolnostima.

Kako je istaknula zamjenica župana Vesna Hajsan-Dolinar, Karlovačka županije je u proračunu osigurala oko 120 000 kuna za nabavu platnenih maski za sve učenike i zaposlenike u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač, a za tu priliku nabavljeno je oko 16 000 maski.

Sukladno povoljnoj epidemiološkoj situaciji u Karlovačkoj županiji, prijedlog Županije kao osnivača je da svi učenici osnovnih i srednjih škola započnu nastavu fizički u školama. Pritom se moraju strogo pridržavati Uputa za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, odnosno ako se pojavi žarište u određenoj sredini, neće se zatvarati sve škole već će se po preporuci Stožera CZ KŽ, uz suglasnost osnivača, donositi odluke i mjere pojedinačno za svako područje.

Voditeljica službe za epidemiologiju Biserka Hranilovć ponovila je jasne upute HZZJ u kojima između ostaloga stoji da u školu ne ide onaj koji ima simptome ili saznanja da je zaražen, obavezna dezinfekcija ruku, nošenje maski kako je propisano, osiguravanje potrebnog razmaka , mjerenje temperature prije dolaska u školu i slično.

U konstruktivnom razgovoru sa ravnateljima osnovnih i srednjih škola raspravljalo se i o odlascima na maturalna putovanja, osiguranju prehrane u školama, nastavi u prirodi itd. Donesen je zaključak da za sve odluke koje izlaze iz okvira škola se prvo uputi dopis Stožeru CZ KŽ kao i Županiji kao osnivaču, a onda će se zajednički donijeti odluka koja je u najboljem interesu prije svega djece, a onda i svih ostalih.

Primjerice, što se tiče maturalnih putovanja, stav je epidemiologa da bi se ona svakako trebala odgoditi. One škole koje unutar svojim prostora imaju kantine moraju se pridržavati epidemioloških mjera. Kao primjer dobre prakse možemo istaknuti Gimnaziju Karlovac koja će organizirati da učenici naruče hranu u kantini, a ona im se dostavi u razrede, čime će spriječiti grupiranje učenika dok čekaju hranu.

Što se tiče dvosmjenskog rada, stav je da se nastava pokuša ipak održati u jednoj smjeni. Međutim, ukoliko su iscrpljene sve druge mogućnosti, može se razmišljati o smjenama, ali uz prethodnu suglasnost nadležnog ministarstva.

Za kraj sastanka još jednom je upućen apel svim roditeljima, djelatnicima u školstvu, ali i učenicima da se i dalje pridržavaju svih epidemioloških mjera kako bi i dalje bili županija sa izrazito povoljnom epidemiološkom situacijom. O svim dodatnim mjerama, odnosno ukoliko dođe do nekih izmjena pravovremeno ćemo obavijestiti.

 

Covid-19 je poremetio planove i aktivnosti mnogih u našoj državi, no ne i Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije, gdje kažu da od početka godine, uključujući i rad tijekom izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom, zaista ne staju s provođenjem postupaka u okviru svoje nadležnosti.

Od 2017. godine otkad vodi taj Upravni odjel, pročelnica Marina Jarnjević je u suradnji sa svojim kolegama iz Upravnog odjela radila na ubrzanju samih postupaka te što većem broju riješenih predmeta. Tako je ovaj Upravni odjel u ovom trenutku podijeljen na tri zasebna odsjeka- Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odsjek za izvlaštenja.

POVEĆANJE BROJA IZDANIH AKATA U SUSTAVU E-DOZVOLE

Zadnjim izmjenama propisa koje se odnose na rad u sustavu e-dozvola, primjetno je povećanje broja provedenih i završenih postupaka. Sukladno podacima iz e-Dozvola, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo u periodu od 01.01.2020. do 31.07.2020. godine zaprimio je 1675 predmeta unutar sustava e-Dozvola. Ukupno zaprimljenih predmeta u cijelom Odsjeku je preko 1959 u prethodno navedenom periodu, a riješeno je ukupno 2848 predmeta, uključujući i neke prenesene predmete iz prethodnog razdoblja, od toga je izdano 122 građevinske dozvole, 7 lokacijskih dozvola, 47 uporabnih, 362 posebnih uporabnih dozvola te 429 rješenja o izvedenom stanju.

Samo za usporedbu, u istom periodu 2019. god. ukupno zaprimljenih predmeta u e-Dozvoli bilo je 1283, a riješeno 1058. Vidljivo je povećanje i u zaprimljenim zahtjevima, ali i povećan broj riješenih predmeta. Izmjene u sustavu e-dozvola zaista su pomogle da se brže izdaju akti za gradnju te se mora pohvaliti uglavnom izuzetno dobra koordinacija svih sudionika u gradnji. Naravno da ima svakakvih situacija, ali one se rješavaju uvijek gdje je to moguće na način da se strankama predoče njihove zakonske mogućnosti te zajedničkim naporima dogovore mogućnosti rješavanja.

LEGALIZACIJA

Vraćanjem velikog broja predmeta koji su bili u nadležnosti AZONIZ-a (Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada) , a koja je u međuvremenu prestala s radom, županijski Upravni odjel je dobio nazad dodatna opterećenja. Uz to, događa se vrlo često da se proširuju zahtjevi za legalizaciju s naknadno utvrđenim nezakonito sagrađenim građevinama, da bi uvidom u dokumentaciju bilo utvrđeno da su radovi izvedeni nakon lipnja 2011. godine, a to se ne može ozakoniti. Sve ono što je sagrađeno nakon tog razdoblja, mora ići u redovne postupke ishođenja dozvola. Obzirom na izuzetno veliko opterećenje cijelog Upravnog odjela u odnosu na investicije koje zahtijevaju provođenje kompleksnih postupaka oko izdavanja akata za gradnju, a što je mjerljivo i vidljivo iz e-dozvola , legalizacije u ovom času idu nešto sporijim tempom.

VELIK BROJ ZAHTJEVA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

U području zaštite okoliša izdaju se mišljenja u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš koje je provodilo Ministarstvo, mišljenja o potrebnom postupku za zahvate iz nadležnosti Upravnog odjela, provode se koordinacije javne rasprave temeljem zahtjeva za pravnu pomoć Ministarstva, sudjeluje se u postupcima procjene utjecaja na okoliš iz nadležnosti Ministarstva putem svog predstavnika u povjerenstvu te se na zahtjev Ministarstva vrše kontrole ispunjavanja standarda zaštite okoliša RH i EU. Provode se postupci ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdaju se mišljenja u postupcima ocjene o potrebi strateške procjene za strategije, planove i programe na lokalnoj razini. Ovdje je riječ o izuzetno kompleksnim postupcima koji su često i preduvjet da bi se moglo ići u podnošenje zahtjeva za izdavanje određenog akta za gradnju, ukoliko to zahtijevaju posebni propisi.

Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša u području održivog gospodarenja otpadom izdaje i prethodne suglasnosti na plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave. Prikupljaju su i obrađuju izvješća o izvršenju planova gospodarenja otpadom od svih jedinica lokalne samouprave te se izrađuje objedinjeno izvješća o provedbi PGO RH. Izdaju se također i dozvole za gospodarenje otpadom.

U području zaštite prirode provode se postupci prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Izdano je preko 30 akata kojima su utvrđeni uvjeti zaštite prirode i potvrde o usklađenosti glavnog projekta s utvrđenim uvjetima zaštite prirode, odnosno izdana očitovanja, mišljenja ili upute. Izdaju se dopuštenja za provedbu zahvata za koje nije potrebno ishoditi akte kojima se dozvoljava gradnja te za obavljanje radnji u zaštićenom području. Provode se samostalni postupci prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu strategija, planova i programa.

REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA

Unutar odjela postoji i Registar onečišćavanja okoliša (ROO) gdje se prijavljuju onečišćivači (organizacijske jedinice) za koje je izrađeno 245 predmeta koji se odnose na promjene statusa, ispravak i prijavu podataka u bazi ROO.

Podaci prijavljeni u ROO javno su dostupni putem Izvješća na web portalima Ministarstva i Agencije za zaštitu okoliša i prirode. U Izvješću su prikazani podaci o nastalom opasnom i neopasnom otpadu, sakupljenom opasnom i neopasnom otpadu, oporabljenom ili zbrinutom otpadu, ispustima onečišćujućih tvari u zrak, vode i tlo.

E-NEKRETNINE

Upravni odjel je nadležan i za e-nekretnine te je po toj osnovi u taj informacijski sustav uvedeno 1153 ugovora od početka godine do danas. Informacijski sustav tržišta nekretnina je između svih aktivnosti koje se poduzimaju unutar tog sustava relevantna baza za evaluaciju unesenih podataka iz pojedinih vrsta ugovora, a sve u svrhu uspostave ravnoteže odnosno ujednačavanja tržišta nekretnina.

IZVLAŠTENJA

Odsjek za izvlaštenja je u postupcima osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, nepotpunom izvlaštenju nekretnina, potpunom izvlaštenju nekretnina te stupanjima u posjed nekretnina imao u radu ukupno oko 2000 predmeta od kojeg broja se najveći dio odnosi na potpuna izvlaštenja nekretnina. Kao korisnik izvlaštenja nekretnina u najvećem broju predmeta su Hrvatske vode, Hrvatske željeznice, Hrvatske ceste, Vodovod i kanalizacija Vojnić, Grad Ozalj itd. U periodu od početka ove godine riješeno je cca 630 predmeta od kojih se najveći dio odnosi na korisnika izvlaštenja Hrvatske vode, a sve u svrhu „Projekta zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe“.

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš ima zaista širok djelokrug te obzirom da je neposredno vezan uz zahtjeve stranaka i da kvaliteta rada ovisi upravo o dobroj koordinaciji sa podnositeljima zahtjeva, kao i svim sudionicima u zakonom propisanim postupcima te dostavi zakonom propisane dokumentacije, izuzetno je važno biti dobro informiran, ali i kontaktirati Upravni odjel ukoliko postoje neke nejasnoće i nedoumice. Upravo je komunikacija s našim djelatnicima puno puta pomogla u „raspetljavanju“ pojedinih izazova unutar postupaka-zaključuje pročelnica Marina Jarnjević.

 

 

Zamjenica župana Martina Furdek-Hajdin danas je zajedno sa svojim suradnicima predstavila Program subvencije kamata na poduzetničke kredite, kao jednu od mjera Karlovačke županije za pomoć poslovnim subjektima pogođenim krizom uzrokovanom Covid-19 . Mjere su opširnije predstavili Tihana Stanković Čohan ( ispred Radne skupine za pomoć gospodarstvu) te Željko Fanjak (viši savjetnik za razvoj i EU fondove u Karlovačkoj županiji).

Upravo s ciljem poticanja poduzetništva na području Karlovačke županije, a u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj i poslovnim bankama, Karlovačka županija će subvencionirati kamatu na poduzetničke kredite u visini 2%. Radi se o 3 kreditne linije i to:

  1. 1. Poduzetništvo mladih, žena i početnika
  2. 2. Investicije privatnog sektora i
  3. 3. Obrtna sredstva.

Program je namijenjen mikro i malim poslovnim subjektima do 50 zaposlenih koji ulažu na području Karlovačke županije te imaju sjedište ili poslovnu jedinicu na području Karlovačke županije. Korisnicima kredita tako će biti plasirana sredstva po vrlo povoljnim uvjetima. Ovisno o kreditnoj liniji i vrsti ulaganja, kamatna stopa kretat će se od 0% do maksimalno 1,5 % za korisnika kredita, dok će za kreditnu liniju „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ Karlovačka županija financirati i naknadu za obradu kredita pa će takav kredit za krajnjeg korisnika biti u potpunosti besplatan.

Do sada je Karlovačka županija provodila slične programe u suradnji s MINGO. Tako je 2019. godine zatvorena Kreditna linija „Kreditom do uspjeha 2014“, Mjera 1 Kreditom do konkurentnosti po kojoj je plasirano gotovo 80.000.000,00 kuna kredita krajnjim korisnicima, čak njih 64. Ukupno utrošena sredstva za subvencioniranje kamata po realiziranim kreditima od strane Županije iznose oko 6,5 milijuna kuna te isto toliko od strane Ministarstva gospodarstva.

Krediti će ići od minimalnog iznosa 100 tisuća kuna za obrtna sredstva do maksimalnog iznosa od 2 milijuna kuna za investicije privatnog sektora. Karlovačka županija je u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima, osigurala kreditni potencijal od 10 milijuna kuna za nadolazeću godinu s time da će trošak kamata teretiti proračun iznosu do 250 tisuća kuna.

Ovo je po prvi puta da Karlovačka županija na ovaj način surađuje sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj. Ovim mjerama je pokriven cijeli spektar poduzetnika s naglaskom na mikro i male poduzetnike koji su najviše pogođeni ovom krizom“  - istaknula je zamjenica župana Martin Furdek-Hajdin.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT