Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Na temelju članka 35. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 20/13) članka 15. Poslovnika o radu župana (Glasnik Karlovačke županije 19/10), Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele financijske potpore udrugama za projekte iz područja zdravstva i socijalne skrbi  i projekte udruga proisteklih iz Domovinskog rata (Glasnik Karlovačke županije 20/13) i članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2015. godinu (Glasnik Karlovačke županije 56/13 i 16/15) župan Karlovačke županije dana 5. lipnja 2015. godine  donio je

 

 

P L A N
korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije
za potrebe udruga u 2015. godini

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT