Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

Župan Karlovačke županije Ivan Vučić je, kao predstavnik Karlovačke županije, od nedjelje 27. lipnja do utorka 29. lipnja 2010. godine, sudjelovao u radu Ministarske konferencije CETC Ruta 65 u gradu Szczecinu, u Poljskoj. Teme ove konferencije bile su regionalno povezivanje država kroz koje prolazi prometni koridor tzv. Ruta 65. Na konferenciji su sudjelovali ministri prometa svih zemalja kroz koje prolazi spomenuti koridor (Švedska, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Hrvatska), kao i predstavnici regija istih država.

U ponedjeljak 28. lipnja je od strane nazočnih ministara i njihovih zamjenika, potpisana tzv. "Szczecinske Deklaracije", kao znak potpore ovoj inicijativi, a kojom će se moći pravno urediti obveze pojedninih zemalja u sprovedbi dogovora oko Rute 65. Osim plenarnog skupa, tijekom trajanja konferencije održani su i bilateralni sastanci sudionika, pa je tako župan Vučić ragovarao sa sudionicima o potpori ovoj inicijativi.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT