Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

      Savjetovanje s javnošću
 
Zakonom o pravu na pristup informacijama (n.n. br. 25/13 i 85/15) propisano je da su tijela javne vlasti dužna donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.
 
Savjetovanje s javnošću tijela jedinice lokalne samouprave provode preko internetske stranice, objavom nacrta općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.
 
Tijela jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave dužna su provesti savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa.
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga dužna su izraditi i objaviti na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.
 
Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo. 
Nakon provedenog savjetovanja dokumentaciju koja nastaje u postupku savjetovanja s javnošću, bilo u elektroničkom obliku bilo na papiru, tijelo javne vlasti dužno je čuvati u skladu s propisima o arhivskom gradivu.
Nadležna upravna tijela Županije objavljivati će nacrte općih akata o kojima se provodi javno savjetovanje kao i izvješća o završenim savjetovanjima. 
 
Slijedom navedenog izrađen je Obrazac za sudjelovanje javnosti putem kojeg će građani mogu uputiti svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je savjetovanja u tijeku i Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću koji će nadležna upravna tijela nakon provedenog savjetovanja objaviti, a iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.
 
Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini nacrt općeg akta. 
 
Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.
 
Bruno Bajac, mag. iur. - službenik za informiranje u Karlovačkoj županiji.
 
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
tel: 047/ 666-141

 

 

        Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Karlovačke županije (objavljen u Glasniku Karlovačke županije  br. 6a / 2015., 32/16) omogućuje učinkovito i transparentno provođenje procesa savjetovanja, olakšava interakciju tijela javne vlasti s građanima/kama i predstavnicima/cama zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potiče aktivnije sudjelovanje građana/ki u javnom životu. Postupak savjetovanje sa javnošću provodi se sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15).

 

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH AKATA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI KODEKSA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH AKATA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2016. GODINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU OPĆEG AKTA

 

PLAN savjetovanja s javnošću za 2017. godinu Karlovačke županije

 

PLAN savjetovanja s javnošću za 2018. godinu Karlovačke županije

 

PLAN savjetovanja s javnošću za 2019. godinu Karlovačke županije

 

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT